Sida uppdaterad: 14 maj 2020

Vad händer med distriktens arrangemang?

Med anledning av Corona-virus och regeringens beslut att stoppa allmänna sammankomster med fler än 50 personer (beslut 2020-03-27) vill vi nu informera er om vad som gäller för distriktens planerade arrangemang.

Vi har behövt ställa in några arrangemang och det kan komma att bli fler med anledning av de beslut som fattas av riksdag, regering och myndigheter. Uppdatering kring arrangemang kommer successivt att uppdateras här på hemsidan och för information om Vässarös verksamhet uppdateras informationen här
Styrelsen rekommenderar, precis som Scouterna, att den lokala verksamheten för patruller och avdelningar fortsätter som vanligt. Däremot är det stopp för sammankomster med fler än 50 personer (beslut 2020-03-27).

Syftet med att ställan in arrangemang är att förhindra tillfällen då människor samlas på en och samma plats. Av denna anledning kommer distrikten i Stockholmsregionen att nogsamt följa utvecklingen av detta beslut, som gäller tillsvidare, och ta beslut om nedan kommande arrangemang kommer att genomföras eller inte.

  • BirkaBallt 19 aprilInställt!
  • Scouternas Dag 25 april – Inställt!
  • SjöLU Alpha West 8-10 maj – Flyttas till maj 2021!
  • Roslagens Dag 10 majInställt!
  • Försmak 29 – 31 maj – Flyttas till hösten – mer info kommer!
  • Arrangemang på Vässarö  – Se Vässarös webb >>

Alla förändringar och beslut kommer meddelas berörda personer. Uppdatering om beslut kommer läggas upp på distrikets webbplats i anslutning till arrangemanget.

I övrigt följer vi rekommendationer och direktiv från Folkhälsomyndigheten och Scouterna.

Stanna hemma om ni känner er det minsta sjuka eller har symtom på covid-19.

Vanliga symtom är: 
feber, hosta, andningsbesvär, halsont, huvudvärk samt muskel-och ledvärk.