Instruktörskurs i HLR för Birka distrikt

För vem: Kursen vänder sig till ledare och funktionärer som vill utbilda på kåren, i andra kårer eller på distriktet. Krav för registrering som behörig instruktör är att du fyllt 18 år.

Pris:

Förkunskapskrav: Inläst kursbok, genomförd webbutbildning och förberedelseuppgift. Vi skickar ut böcker innan kurstillfället.

Frågor om kursen: Gillis Nordin, gillis@brandfast.nu
Anmälan: Det går ingen kurs just nu. Är du intresserad av att gå kursen någon gång? Skicka en intresseanmälan till info@scoutkansliet.se

Om kursen

Instruktör i vuxen-HLR är en instruktörsutbildning som ger dig kunskapen och behörigheten att utbilda andra till att utbilda i Vuxen-HLR med hjärtstartare.

Kontinuerlig träning i HLR är viktigt för att kunskapen snabbt ska kunna omsättas till praktiskt kunnande i en verklig situation. Med vår instruktörsutbildning kan du själv utbilda och öva dina ledarkollegor och utmanare i HLR och hjärtstartare. Utbildningen följer HLR-Rådets riktlinjer och leds av vår huvudinstruktör som såklart är scoutledare.

Grundkurs i Vuxen-HLR med hjärtstartare ingår vid kurstillfället. Efter godkänd utbildning registreras du av vår huvudinstruktör i HLR-rådets instruktörsregister och får själv behörighet att utbilda andra i Vuxen-HLR (både inom- och utom scouterna).

Kursinnehåll instruktörsutbildning Vuxen-HLR:

Grundkurs i HLR

 • Larma 112
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Stabilt sidoläge
 • HLR med praktiska övningar
 • Hjärtstartare med praktiska övningar
 • Livräddning vi luftvägsstopp

Instruktörskurs

 • HLR-test med Q-CPR (dockor med mätutrustning)
 • Planera och genomföra grundutbildning
 • Bedöma kursdeltagares teknik i HLR
 • Instruktörens arbete
 • Redovisning av träningsuppgifter
 • Diskussion om pedagogik
 • Kvalitetssäkring
 • Riktlinjer och bakgrund
 • Registrering och dokumentation
 • Verktyg och kursmaterial
 • Praktiska råd och tips
 • Anpassat kursmaterial om hur du utbildar i scoutåldrarna