Birka Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet får du som är registrerad i medlemsregistret Scoutnet och är över 15 år eller på annat sätt uttryckt intresse för vår verksamhet.

Nyhetsbrevet berättar om vad som är på gång i Birkas Scoutdistrikt och skickas ut ungefär en gång i månaden, med undantag för sommaren. Birkas Scoutdistrikt samarbetar med nyhetstjänsten MailChimp för att skicka ut nyhetsbrevet.Våra nyhetsbrev