Birka Scoutdistrikt

Birkas Scoutdistrikt av Scouterna är ett av fyra distrikt i Stockholmsregionen.

Birka Scoutdistrikt innefattar 22 aktiva scoutkårer i kommunerna Ekerö, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Järfälla och Upplands Bro.

Distriktet syfte är att stödja kårerna i deras lokala verksamheter.

Distriktet syfte är att stödja kårerna i deras lokala verksamheter och tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för roveroch utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov.

Det är distriktsstämman, det vill säga distriktets medlemmar, som utsett distriktsstyrelsen att leda distriktets verksamhet under det kommande året. Det är också distriktsstämman som genom beslut om verksamhetsplan och budget har gett uppdrag till styrelsen om vilken verksamhet som distriktet ska bedriva. Till hjälp för att genomföra arbetet har styrelsen många ideella funktionärer och ett kansli med anställd personal.

Vi lyssnar, genomför och representerar

Distriktsstyrelsen eftersträvar att till ta sig medlemmarnas åsikter och på bästa sätt stötta kårerna. Styrelsen utgår framförallt från beslut fattade av distriktsstämman men dialog sker även under året genom att det arrangeras kårstyrelseträffar och sker direktkontakt med kårer.

Träffa andra scouter på våra arrangemang

Birka Scoutdistrikt anordnar arrangemang och distriktsläger.

Gå utbildning

Vi erbjuder din kår att utbilda er för att bli bättre ledare. Gå våra kurser Ledarutbildning Patrull, Ledarutbildning Bas och Ledarutbildning Scout. Du kan även gå intressekurser.

Få din kår att utvecklas

Du kan få hjälp i din kår för att din kår ska må så bra som möjligt. Vi hjälper dig att rekrytera och lösa problem i kåren. Till vår hjälp har vi Scouterns utvecklingskonsulenter, som hjälper din kår att utvecklas.

Ha roligt med utmanarscouterna

Om du är utmanarscout har du många möjligheter till rolig scouting. Birka Scoutdistrikt anordnar särskilda arrangemang för utmanarscouter. Utmanarscoutarbetsutskottet (USC-AU) ansvarar också för att föra fram utmanarscouters åsikter och stödja utmanarscouterna i deras verksamheter.