Birkas Utmanar-AU

Utmanarscouternas arbetsutskott (USCAU eller Utmanar-AU:t) planerar arrangemang (arr) för utmanarscouter i distriktet. Scouter från andra distrikt är vanligtvis välkomna på arr och vissa arr samplaneras i Stockholmsregionen.

Arrangemang

De arrangemang som alltid återkommer är Ting och Försmak, som alla AU:n arrangerar tillsammans till bästa förmåga. På Ting väljs kommande AU och under Försmak får tredje års äventyrare få se hur Utmanarlivet är och får veta lite mer om vad arrangemang är. Det här två arrangemangen arrangerar alla AU:n i Stockholms-regionen tillsammans. Dessutom arrangerar vi i Birkas AU andra arrangemang under året, dessa varierar får år till år.

Möten

AU:t brukar träffas en eller två gånger i månaden och ha möten i upp till tre timmar. Under mötena följer vi alltid en dagordning. AU:t har fasta ansvarsposter och mötena leds av ordföranden och dokumenteras i protokoll som skrivs av sekreteraren. Mängden arbete beror på många olika saker, till exempel hur mycket tid vi har på oss innan nästa planerade arrangemang, hur många deltagare som kommer och hur långt arrangemanget är planerat att vara. Till vår hjälp har vi två vuxen-ansvariga (VUX) vars uppgift är finnas till hands när vi behöver hjälp och att rycka in när det uppstår problem, eller helst innan.

Hur väljs AU:t

AU:t i Birka väljs under arrangemanget Ting och brukar bestå av 5-10 medlemmar, som sitter i AU:t under ett år. Arbetsutskottet har som uppgift att arrangera evenemang och aktiviteter för utmanarscouter i Birka scoutdistrikt. Det kan handla om allt från en helg med film och mys, till några timmars pengainsamling till en välgörenhetsorganisation. De enda arrangemangen som AU:t måste genomföra under ett verksamhetsår är Ting och Försmak + 1 annat arrangemang.

Följ oss gärna på våra sociala medier:

Instagram: @birkauscau

Facebook: Utmanarscout Birka

Kontakta AU:t

e-post: birkas-uscau@scoutkansliet.se

Det är vi som är Birkas Utmanar-AU:

Namn Kår Post
Mirjam Königer Barkaby Skälby scoutkår
Clara Kadis Träkvista sjöscoutkår
Felicia Bürén Barkaby Skälby scoutkår

VUX:ar i Birkas Utmanar-AU:

Namn Kår
David Roboz Ekman Sundbybergs scoutkår
Jakob Hedin Mårdh Trävista scoutkår

Mötesprotokoll

Titel
Birka AU Ting 2020
1 file(s) 5 downloads
Birka AU Protokoll 14 oktober, 2020
Birka AU-protokoll 20200305
1 file(s) 2 downloads
Birka AU Protokoll 10 mars, 2020
Birka AU-protokoll 20200212
1 file(s) 2 downloads
Birka AU Protokoll 17 februari, 2020
Birka AU-protokoll 20200121
1 file(s) 0 download
Birka AU Protokoll 22 januari, 2020
Birka AU Protokoll 20191216
1 file(s) 6 downloads
Birka AU Protokoll 17 december, 2019
Birka AU Protokoll 20191130
1 file(s) 3 downloads
Birka AU Protokoll 2 december, 2019
Birka AU Protokoll 20191121
1 file(s) 6 downloads
Birka AU Protokoll 22 november, 2019
Birka AU Protokoll 20191104
1 file(s) 9 downloads
Birka AU Protokoll 5 november, 2019

Titel
Protokoll Reg-AU 20200113
1 file(s) 12 downloads
Reg-AU protokoll 22 januari, 2020