Birkas Utmanar-AU

Utmanarscouternas arbetsutskott (USCAU eller Utmanar-AU:t) planerar arrangemang (arr) för utmanarscouter i distriktet. Scouter från andra distrikt är vanligtvis välkomna på arr och vissa arr samplaneras i Stockholmsregionen.

Arrangemang

De arrangemang som alltid återkommer är Ting och Försmak. På Ting väljs kommande AU och under Försmak får tredje års äventyrare få se hur Utmanarlivet är och får veta lite mer om vad arrangemang är. Det här två arrangemangen arrangerar alla AU:n i Stockholms-regionen tillsammans. Dessutom arrangerar vi i Birkas AU andra arrangemang under året, dessa varierar får år till år.

Möten

AU:t brukar träffas en eller två gånger i månaden och ha möten i upp till tre timmar. Under mötena följer vi alltid en dagordning. AU:t har fasta ansvarsposter och mötena leds av ordföranden och dokumenteras i protokoll som skrivs av sekreteraren. Mängden arbete beror på många olika saker, till exempel hur mycket tid vi har på oss innan nästa planerade arrangemang, hur många deltagare som kommer och hur långt arrangemanget är planerat att vara. Till vår hjälp har vi två vuxen-ansvariga (VUX) vars uppgift är finnas till hands när vi behöver hjälp och att rycka in när det uppstår problem, eller helst innan.

Hur väljs AU:t

AU:t i Roslagen väljs under arrangemanget Ting och brukar bestå av 5-10 medlemmar. För tillfället består Birkas AU av 6 medlemmar och dessa medlemmar sitter i AU:t under ett år. Arbetsutskottet har som uppgift att arrangera evenemang och aktiviteter för utmanarscouter i Birka scoutdistrikt. Det kan handla om allt från en helg med film och mys, till några timmars pengainsamling till en välgörenhetsorganisation. De enda arrangemangen som AU:t måste genomföra under ett verksamhetsår är Ting och Försmak.

Följ oss gärna på våra sociala medier:

Instagram: @birkauscau

Följ oss på Facebook: Utmanarscout Birka

Kontakta AU:t

e-post: birkas-uscau@scoutkansliet.se

Det är vi som är Birkas Utmanar-AU:

Namn Kår Post
Ursula Sellstedt
Greta Hill
Irmeli Wännman
Noel Allensten
Niklas Melinder
Eric Blomberg
Oskar Bali
David Roboz Ekman
Henrik Höglund

VUX:ar i Birkas Utmanar-AU:

Namn Kår e-post

Mötesprotokoll

Titel
Birka AU Protokoll 20191104
 1 file(s)  3 downloads
Birka AU Protokoll november 5, 2019 Download