Birkas distriktsläger 2020

Distriktet arrangerar distriktsläger sommaren 2020 på Kopparbo vecka 31, samtidigt som Dalacamp 9.

Vi behöver bygga ut vår lägerkommitté, LÄKO, som ska samordna programmet tillsammans med Dalacamp och Kopparbo.

Du som är intresserad av att vara med i planeringen kan höra av dig till distriktsstyrelsen på dsbirka@scoutkansliet.se. Kontaktperson i styrelsen är Jakob Cederäng.

Distriktslägermöte 26 mars på scoutkansliet

Mötet är till för att vi som ska på distriktslägret tillsammans ska kunna planera och arbeta för att få en så bra lägerupplevelse som möjligt.

Vi hoppas att någon från varje kår kommer på möten och hjälper till med förberedelserna. (Det kan vara mer än en person från varje kår som representerar.)

Dagordning under mötet

  1. Presentation och status på nuläget
  2. Kårernas förväntningar
  3. LÄKO och distriktsstyrelsens förväntningar på kårerna
  4. Lägermärke/buff
  5. Transport, deltagare och utrustning
  6. Birkas dag

När: Torsdag 26 mars
Tid: 18:30 till 20:00, mingel från 18:00
Plats: Kansliet på Fridhemsgatan 8 i Stockholm

Anmäl dig i fomuläret till höger

Vi bjuder på fika, frukt och varm dryck under mötet

Anmälan till Birkas distriktslägermöte 26 mars 2020