Sidan uppdaterad: 2020-12-01

Cornona-info för scoutkårerna i Stockholmregionen

På den här sidan samlar vi den information gällande Covid-19 som är relevant för scoutkårerna i Stockholmsregionen. Sidan uppdateras en gång i veckan – om det finns ny information att publicera.

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer samt till Scouternas information och rekommendationer gällande scoutverksamhet under corona-tider.

Scouterna rekommenderar följande

Utdrag från Scoutservice – Publicerat 2020-11-26

Scouteras tidigare rekommendationer kring smittspridningen covid-19 och scoutverksamheten står kvar. Efter Folkhälsomyndighetens presskonferens den 24 november kom det inte någon ny information som påverkar våra tidigare rekommendationer kring verksamheten. Det är alltså fortfarande upp till varje kår att avgöra hur ni själva kan genomföra verksamheten på ett säkert sätt.

– Vi är medvetna om att det finns olika tankar och känslor kring detta. Vi är också säkra på att vi har kompetenta ledare runt om i landet som känner sin verksamhet och klarar av att avgöra hur de kan genomföra den lokala verksamheten på bästa sätt, säger generalsekreterare Anna-Karin Hennig.

Läs mer om vad rekommendationerna innebär rent konkret på Scoutservice >>

Tidigare denna månad

På presskonferensen den 20 november, med Amanda Lind och Mikael Damberg, sades angående verksamhet för oss föreningar att,

”Så länge som möjligt som barn och ungdomsidrotten kan hålla på, desto bättre, framförallt för de yngre barnen, men sedan exakt vilka rekommendationer som ska gälla för idrottsträning, det är någonting som FHM får ta ställning till och förtydliga i dialog med idrottsrörelsen naturligtvis.”

Kåren bestämmer själva

Som alltid så är det kåren själva som bestämmer över sin egen verksamhet. Går det att bedriva en säker verksamhet hos just er, så gör ni det. Om inte, ställ om till annat. Om det inte går, ställ in.

Vårt gemensamma mål är att i möjligaste mån fortsätta med rolig och trygg verksamhet tillsammans med våra scouter. Det finns flera sätt att göra saker på – bland annat har vi på Leda scouting tidigare publicerat förslag på hur man kan hålla scoutmöten digitalt.

Här finns förslag på digitala aktiviteter >>

Det finns alltid en väg till gemenskap och nu måste den vägen vara extremt säker mot viruset som härjar. Behovet av gemenskap är också som allra störst i lägen som denna.

En riskbedömning bör göras innan varje möte och använd Scouternas riskanalys som komplement för hajker och läger. Följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Stockholms scoutdistrikt

Extrainsatt kårledningsträff

Den 31 oktober 2020 hade Stockholms scoutdistrikt en extrainsatt kårledningsträff med anledning av Regions Stockholms regionala Covid-19 råd.
Mötets syfte var att erbjuda en diskussionsplats för distriktets kårordförande att ventilera funderingar och söka samsyn kring hantering av de lokala råden. Distriktsstyrelsen kommer inte utfärda egna råd eller besluta om hur lokal kårverksamhet kan bedrivas och anpassas, det är ett beslut för den lokala kårens avdelningsledare och kårledning.

Du kan läsa minnesanteckningarna här: Anteckningar kårledningsmöte 20201031

Arrangemang och möten

För den senaste informationen om vad som gäller för planerade möten och arrangemang se kalendern >>

Kårers arbetssätt och policys

Här kan du hämta inspiration och idéer av kårer som delar med sig av hur de anpassar sig efter FHM:s rekommendationer. Vill du dela med dig av hur din kår gör, maila info@scoutkansliet.se

Mälarscouternas Regler och info för ledare och funktionärer >>

Sjöscoutkåren S:t Görans Covid policy >>