Cornona-info för scoutkårerna i Stockholmregionen

På den här sidan samlar vi den information gällande Covid-19 som är relevant för scoutkårerna i Stockholmsregionen. Sidan uppdateras när det finns ny information att publicera.

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer samt till Scouternas information och rekommendationer gällande scoutverksamhet under corona-tider.

Krisinformation.se finns tydlig information om vad som gäller just nu gällande corona.
Klicka här för att komma till sidan>>

Sidan uppdaterad: 2021-02-25

Scouterna rekommenderar följande

Utdrag från Scoutservice – Publicerat 2021-01-11

Nytt år och en ny termin är snart igång. Under julhelgen har vaccineringen startat i landet och sen den 10 januari har en tillfällig pandemilag inträtt. Vi ser just nu över om och hur den i så fall påverkar vår verksamhet. I övrigt är de rekommendationer som Scouterna har kring scoutverksamhet oförändrad och vår bedömning är att de restriktioner som kom från myndigheterna den 18 december 2020 inte påverkar våra tidigare rekommendationer.

Det är den enskilda kåren som behöver fatta ett eget beslut, där utgångspunkten är att hålla igång scoutverksamhet för barn och unga, men under alternativa former. Det kan betyda digitala scoutmöten, men det kan också innebära utomhusverksamhet.

En riskbedömning bör göras innan varje möte och använd Scouternas riskanalys som komplement för hajker och läger. Följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Tidigare rekomendationer

Utdrag från Scoutservice – Publicerat 2020-11-26

Scouteras tidigare rekommendationer kring smittspridningen covid-19 och scoutverksamheten står kvar. Efter Folkhälsomyndighetens presskonferens den 24 november kom det inte någon ny information som påverkar våra tidigare rekommendationer kring verksamheten. Det är alltså fortfarande upp till varje kår att avgöra hur ni själva kan genomföra verksamheten på ett säkert sätt.

– Vi är medvetna om att det finns olika tankar och känslor kring detta. Vi är också säkra på att vi har kompetenta ledare runt om i landet som känner sin verksamhet och klarar av att avgöra hur de kan genomföra den lokala verksamheten på bästa sätt, säger generalsekreterare Anna-Karin Hennig.

Läs mer om vad rekommendationerna innebär rent konkret på Scoutservice >>

Kåren bestämmer själva

Som alltid så är det kåren själva som bestämmer över sin egen verksamhet. Går det att bedriva en säker verksamhet hos just er, så gör ni det. Om inte, ställ om till annat. Om det inte går, ställ in.

Vårt gemensamma mål är att i möjligaste mån fortsätta med rolig och trygg verksamhet tillsammans med våra scouter. Det finns flera sätt att göra saker på – bland annat har vi på Leda scouting tidigare publicerat förslag på hur man kan hålla scoutmöten digitalt.

Här finns förslag på digitala aktiviteter >>

Det finns alltid en väg till gemenskap och nu måste den vägen vara extremt säker mot viruset som härjar. Behovet av gemenskap är också som allra störst i lägen som denna.

Arrangemang och möten i distriktet

För att se vad som gäller för distriktets planerade möten och arrangemang, gå till kalendern >>

Stockholms scoutdistrikt

Kårledningsträffar med anledning av de senaste rekomendationerna

Träffarnas syfte är att erbjuda en diskussionsplats för distriktets kårledningar att ventilera funderingar och söka samsyn kring hantering av de lokala råden.

Distriktsstyrelsen utfärdar inga egna råd eller besluta om hur lokal kårverksamhet kan bedrivas och anpassas, det är ett beslut för den lokala kårens avdelningsledare och kårledning.

Arrangemang och möten

För att se vad som gäller för distriktets planerade möten och arrangemang, gå till kalendern >>

KÅRERS ARBETSSÄTT OCH POLICYS

Här kan du hämta inspiration och idéer av kårer som delar med sig av hur de anpassar sig efter FHM:s rekommendationer. Vill du dela med dig av hur din kår gör, maila info@scoutkansliet.se

Mälarscouternas Regler och info för ledare och funktionärer >>

Sjöscoutkåren S:t Görans Covid policy >>

Blackebergs sjöscoutkår – uppdaterade regler from 13 januari för vår verksamhet pga pandemin >>