Distriktets dag

I maj varje år arrangerar vi Distriktets dag i Södertörns scoutdistrikt.

Det är en gemensam dag med tävling och lek där våra yngre scouter tävlar patrullvis mot
andra scouter som är lika gamla.

Poäng delas ut på varje kontroll beroende på hur patrullen löser uppgiften. Max 100 poäng,
plus 20 stilpoäng, på varje kontroll. Stilpoängen gäller bl a samlad patrull vid anmälan på
kontroll, uppvisning av läsbart startkort, inget bråk på kontrollen och scoutklädsel.

Information

Datum: maj

Tid:

Plats:

Inbjudan: