Distriktshandlingar Birka

Här nedan kan du ladda ner protokoll och andra handlingar som berör Birka scoutdistrikt.

Protokoll 2019

Titel
DST Protokoll 20141109
 1 file(s)  1 download
Birka distriktsstämma 15 januari, 2020
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
 1 file(s)  30 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
 1 file(s)  11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
 1 file(s)  45 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
 1 file(s)  18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Verksamhetsberättelse 2017
 1 file(s)  13 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
 1 file(s)  35 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019

Protokoll 2018

Titel
DST Protokoll 20141109
 1 file(s)  1 download
Birka distriktsstämma 15 januari, 2020
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
 1 file(s)  30 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
 1 file(s)  11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
 1 file(s)  45 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
 1 file(s)  18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Verksamhetsberättelse 2017
 1 file(s)  13 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
 1 file(s)  35 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019

Distriktsstämma

Titel
DST Protokoll 20141109
 1 file(s)  1 download
Birka distriktsstämma 15 januari, 2020
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
 1 file(s)  30 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
 1 file(s)  11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
 1 file(s)  45 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
 1 file(s)  18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Verksamhetsberättelse 2017
 1 file(s)  13 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
 1 file(s)  35 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019

Handlingar till Stämman

Titel
DST Protokoll 20141109
 1 file(s)  1 download
Birka distriktsstämma 15 januari, 2020
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
 1 file(s)  30 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
 1 file(s)  11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
 1 file(s)  45 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
 1 file(s)  18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Verksamhetsberättelse 2017
 1 file(s)  13 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
 1 file(s)  35 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019

Styrdokument

Titel
DST Protokoll 20141109
 1 file(s)  1 download
Birka distriktsstämma 15 januari, 2020
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
 1 file(s)  30 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
 1 file(s)  11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
 1 file(s)  45 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
 1 file(s)  18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Verksamhetsberättelse 2017
 1 file(s)  13 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
 1 file(s)  35 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019