Distriktshandlingar Birka

Här nedan kan du ladda ner protokoll och andra handlingar som berör Birka scoutdistrikt.

Protokoll 2020

Titel
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 januari, 2020
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 48 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 38 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019

Protokoll 2019

Titel
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 januari, 2020
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 48 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 38 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019

Protokoll 2018

Titel
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 januari, 2020
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 48 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 38 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019

Handlingar och dokument till tidigare distriktstämmor

Titel
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 januari, 2020
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 48 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 38 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019

Titel
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 januari, 2020
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 48 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 38 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019

Styrdokument

Titel
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 januari, 2020
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 48 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 38 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019