Distriktshandlingar Birka

Här nedan kan du ladda ner protokoll och andra handlingar som berör Birka scoutdistrikt.

Protokoll 2020

Titel
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 49 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 39 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 november, 2014

Aktuella dokument 

Titel
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 49 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 39 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 november, 2014

Styrdokument

Titel
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 49 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 39 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 november, 2014

GAMLA PROTOKOLL

Protokoll 2019

Titel
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 49 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 39 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 november, 2014

Protokoll 2018

Titel
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 49 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 39 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 november, 2014

Handlingar och dokument till tidigare distriktstämmor

Titel
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 49 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 39 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 november, 2014

Titel
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 49 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 39 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 november, 2014

Titel
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
1 file(s) 49 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
1 file(s) 11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
1 file(s) 52 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
1 file(s) 18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
1 file(s) 39 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
Verksamhetsberättelse 2017
1 file(s) 16 downloads
Birka distriktsstämma 30 september, 2018
DST Protokoll 20141109
1 file(s) 2 downloads
Birka distriktsstämma 15 november, 2014