Distriktshandlingar Stockholm

Här nedan kan du ladda ner protokoll och andra handlingar som berör Stockholms scoutdistrikt.

Protokoll 2020

Titel
Minnesanteckningar digital kårträff 200319
1 file(s) 6 downloads
minnesanteckningar Stockholm 30 mars, 2020
Minnesanteckningar rekryteringsmöte 20190520
1 file(s) 11 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190916
1 file(s) 41 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190321
1 file(s) 13 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019

Aktuellt 2020

Titel
Minnesanteckningar digital kårträff 200319
1 file(s) 6 downloads
minnesanteckningar Stockholm 30 mars, 2020
Minnesanteckningar rekryteringsmöte 20190520
1 file(s) 11 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190916
1 file(s) 41 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190321
1 file(s) 13 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019

Handlingar Distriktsstämma 2020

Titel
Minnesanteckningar digital kårträff 200319
1 file(s) 6 downloads
minnesanteckningar Stockholm 30 mars, 2020
Minnesanteckningar rekryteringsmöte 20190520
1 file(s) 11 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190916
1 file(s) 41 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190321
1 file(s) 13 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019

Styrdokument

Titel
Minnesanteckningar digital kårträff 200319
1 file(s) 6 downloads
minnesanteckningar Stockholm 30 mars, 2020
Minnesanteckningar rekryteringsmöte 20190520
1 file(s) 11 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190916
1 file(s) 41 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190321
1 file(s) 13 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019

Minnesanteckningar från andra möten

Titel
Minnesanteckningar digital kårträff 200319
1 file(s) 6 downloads
minnesanteckningar Stockholm 30 mars, 2020
Minnesanteckningar rekryteringsmöte 20190520
1 file(s) 11 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190916
1 file(s) 41 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190321
1 file(s) 13 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019

Gamla protokoll

2019

Titel
Minnesanteckningar digital kårträff 200319
1 file(s) 6 downloads
minnesanteckningar Stockholm 30 mars, 2020
Minnesanteckningar rekryteringsmöte 20190520
1 file(s) 11 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190916
1 file(s) 41 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190321
1 file(s) 13 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019

2018

Titel
Minnesanteckningar digital kårträff 200319
1 file(s) 6 downloads
minnesanteckningar Stockholm 30 mars, 2020
Minnesanteckningar rekryteringsmöte 20190520
1 file(s) 11 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190916
1 file(s) 41 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190321
1 file(s) 13 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019

Gamla Stämmoprotokoll och -handlingar

Protokoll distriktsstämma

Titel
Minnesanteckningar digital kårträff 200319
1 file(s) 6 downloads
minnesanteckningar Stockholm 30 mars, 2020
Minnesanteckningar rekryteringsmöte 20190520
1 file(s) 11 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190916
1 file(s) 41 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190321
1 file(s) 13 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019

Verksamhetsplan och budget

Titel
Minnesanteckningar digital kårträff 200319
1 file(s) 6 downloads
minnesanteckningar Stockholm 30 mars, 2020
Minnesanteckningar rekryteringsmöte 20190520
1 file(s) 11 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190916
1 file(s) 41 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190321
1 file(s) 13 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019

Handlingar

Titel
Minnesanteckningar digital kårträff 200319
1 file(s) 6 downloads
minnesanteckningar Stockholm 30 mars, 2020
Minnesanteckningar rekryteringsmöte 20190520
1 file(s) 11 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190916
1 file(s) 41 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019
Minnesanteckningar kårledningsträff 20190321
1 file(s) 13 downloads
minnesanteckningar Stockholm 26 september, 2019