Distriktshandlingar Stockholm

Här nedan kan du ladda ner protokoll och andra handlingar som berör Stockholms scoutdistrikt.

Protokoll 2020

Titel
Beslutat budget 2020
1 file(s) 20 downloads
SSD 2020, VP+budget 29 januari, 2020
Verksamhetsplan 2020
1 file(s) 16 downloads
SSD 2020, VP+budget 28 januari, 2020
Stämmoprotokoll 20191019
1 file(s) 58 downloads
SSD 2020, Stockholm distriktsstämma 1 november, 2019

Aktuellt 2020

Titel
Beslutat budget 2020
1 file(s) 20 downloads
SSD 2020, VP+budget 29 januari, 2020
Verksamhetsplan 2020
1 file(s) 16 downloads
SSD 2020, VP+budget 28 januari, 2020
Stämmoprotokoll 20191019
1 file(s) 58 downloads
SSD 2020, Stockholm distriktsstämma 1 november, 2019

Handlingar Distriktsstämma 2020

Titel
Beslutat budget 2020
1 file(s) 20 downloads
SSD 2020, VP+budget 29 januari, 2020
Verksamhetsplan 2020
1 file(s) 16 downloads
SSD 2020, VP+budget 28 januari, 2020
Stämmoprotokoll 20191019
1 file(s) 58 downloads
SSD 2020, Stockholm distriktsstämma 1 november, 2019

Styrdokument

Titel
Beslutat budget 2020
1 file(s) 20 downloads
SSD 2020, VP+budget 29 januari, 2020
Verksamhetsplan 2020
1 file(s) 16 downloads
SSD 2020, VP+budget 28 januari, 2020
Stämmoprotokoll 20191019
1 file(s) 58 downloads
SSD 2020, Stockholm distriktsstämma 1 november, 2019

Minnesanteckningar från andra möten

Titel
Beslutat budget 2020
1 file(s) 20 downloads
SSD 2020, VP+budget 29 januari, 2020
Verksamhetsplan 2020
1 file(s) 16 downloads
SSD 2020, VP+budget 28 januari, 2020
Stämmoprotokoll 20191019
1 file(s) 58 downloads
SSD 2020, Stockholm distriktsstämma 1 november, 2019

Gamla protokoll

2019

Titel
Beslutat budget 2020
1 file(s) 20 downloads
SSD 2020, VP+budget 29 januari, 2020
Verksamhetsplan 2020
1 file(s) 16 downloads
SSD 2020, VP+budget 28 januari, 2020
Stämmoprotokoll 20191019
1 file(s) 58 downloads
SSD 2020, Stockholm distriktsstämma 1 november, 2019

2018

Titel
Beslutat budget 2020
1 file(s) 20 downloads
SSD 2020, VP+budget 29 januari, 2020
Verksamhetsplan 2020
1 file(s) 16 downloads
SSD 2020, VP+budget 28 januari, 2020
Stämmoprotokoll 20191019
1 file(s) 58 downloads
SSD 2020, Stockholm distriktsstämma 1 november, 2019

Gamla Stämmoprotokoll och -handlingar

Protokoll distriktsstämma

Titel
Beslutat budget 2020
1 file(s) 20 downloads
SSD 2020, VP+budget 29 januari, 2020
Verksamhetsplan 2020
1 file(s) 16 downloads
SSD 2020, VP+budget 28 januari, 2020
Stämmoprotokoll 20191019
1 file(s) 58 downloads
SSD 2020, Stockholm distriktsstämma 1 november, 2019

Verksamhetsplan och budget

Titel
Beslutat budget 2020
1 file(s) 20 downloads
SSD 2020, VP+budget 29 januari, 2020
Verksamhetsplan 2020
1 file(s) 16 downloads
SSD 2020, VP+budget 28 januari, 2020
Stämmoprotokoll 20191019
1 file(s) 58 downloads
SSD 2020, Stockholm distriktsstämma 1 november, 2019

Handlingar

Titel
Beslutat budget 2020
1 file(s) 20 downloads
SSD 2020, VP+budget 29 januari, 2020
Verksamhetsplan 2020
1 file(s) 16 downloads
SSD 2020, VP+budget 28 januari, 2020
Stämmoprotokoll 20191019
1 file(s) 58 downloads
SSD 2020, Stockholm distriktsstämma 1 november, 2019