Distriktsstämma Roslagen

Välkommen på distriktsstämma!

Torsdag 28 april 2022 är alla kårer i Roslagens Scoutdistrikt kallade till årets extra distriktsstämma.

Datum: Torsdag 28 april 2022
Tid: Incheckning från 18.00, stämmoförhandlingar från 18.30.
Plats: Lidingö Brevik Sjöscoutkår SJÖHUSET, Saltsjövägen 50, 181 62 Lidingö
Parkering finns i direkt anslutning till lokalen.
Kommunalt Lidingöbanan (21) från Ropsten till hållplats Högberga alternativt Brevik, därefter 15 min promenad till lokalen.

Anmälan: senast 25/4 här >>

—————————————–

Om stämman

Roslagens distriktsstämma kommer att genomföras fysiskt och med röstning via acklamation.

Utöver delegater (representanter från scoutkårerna med rösträtt) är observatörer (utan rösträtt) välkomna att delta på stämman.


Handlingar

Handlingar till årets distriktsstämma skickas ut till kårerna och läggs upp här 3 veckor innan stämman.

Handlingar och protokoll från tidigare stämmor hittar du under Distriktshandlingar Roslagen >>

Handlingar till Stämman

Titel
Kallelse till ekonomisk distriktsstämma 28 april 2022.
1 6 downloads
Handlingar Roslagen 2022 6 april, 2022
Revisionsberättelse 2021 Roslagens Scoutdistrikt
1 0 download
Handlingar Roslagen 2022 28 mars, 2022
Verksamhetsberättelse Roslagens Scoutdistrikt 2021
1 0 download
Handlingar Roslagen 2022 28 mars, 2022
Årsredovisning
1 1 download
Handlingar Roslagen 2022 28 mars, 2022

  Antal ombud per kår

  Kår DST
  Byängskåren KM, Täby 3
  Danderyds sjöscoutkår 8
  Djursholms scoutkår 5
  Ekebyholms scoutkår 3
  Hallstaviks scoutkår 4
  Husarö Sjöscoutkår 5
  Lidingö-Bodals sjöscoutkår 6
  Lidingö-Breviks sjöscoutkår 7
  Lohärads scoutkår 3
  Norra Lidingö Sjöscoutkår 7
  Norrtälje sjöscoutkår 4
  Norrtälje-Malsta scoutkår 4
  Näsby Parks Scoutkår 5
  Rimbo scoutkår 3
  Roslags Näsby scoutkår 7
  Stocksunds scoutkår 3
  Täby kyrkby scoutkår 7
  Vallentuna scoutkår 6
  Waxholms scoutkår 6
  Viggbyholms sjöscoutkår 6
  Österåkers scoutkår 9
  Östhammars sjöscoutkår 5
  Totalt antal ombud 116

  Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.