Distriktsstämma Roslagen

Välkommen på distriktsstämma!

Söndag den 21 november 2021 är alla kårer i Roslagens scoutdistrikt kallade till årets distriktsstämma.

Datum: Söndag 21 november 2021
Tid: 13-16
Plats: Stämman kommer hållas digitalt. Mer information kommer att skickas ut tillsammans med handlingarna, 3 veckor innan stämman
Anmälan: Senast 12 november på scoutnet >>

—————————————–

Motion till distriktsstämman

Varje medlem i distriktet har rätt att skicka in motioner till distriktsstämman.
Motion som ska behandlas ska vara inkommen till styrelsen senast 4 veckor före stämman.

Du som vill lämna en motion kan göra det fram till och med den 24 oktober. Skicka din motion med e-post till dsroslagen@scoutkansliet.se

Om du vill ha hjälp med att skriva eller formulera din motion, så kan du gå in på distriktets webbplats, här finns exempel på hur man skriver och förklaringar om vad en motion är >>

Handlingar

Handlingar till årets distriktsstämma kommer att skickas ut och läggas upp senast den 29 oktober.

Handlingar och protokoll från tidigare stämmor hittar du under Distriktshandlingar Roslagen >>

Antal ombud per kår

Kår DST
Byängskåren KM, Täby 0
Danderyds sjöscoutkår 7
Djursholms scoutkår 5
Ekebyholms scoutkår 3
Hallstaviks scoutkår 4
Husarö Sjöscoutkår 5
Lidingö-Bodals sjöscoutkår 6
Lidingö-Breviks sjöscoutkår 7
Lohärads scoutkår 3
Norra Lidingö Sjöscoutkår 7
Norrtälje sjöscoutkår 4
Norrtälje-Malsta scoutkår 4
Näsby Parks Scoutkår 4
Rimbo scoutkår 3
Roslags Näsby scoutkår 6
Stocksunds scoutkår 3
Täby kyrkby scoutkår 7
Vallentuna scoutkår 6
Waxholms scoutkår 5
Viggbyholms sjöscoutkår 6
Österåkers scoutkår 7
Östhammars sjöscoutkår 4
Totalt antal ombud 102

Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

Handlingar till Stämman

Titel