Distriktsstämma Roslagen

Välkommen på distriktsstämma!

Söndag den 18 oktober 2020 är alla kårer i Roslagens scoutdistrikt kallade till årets distriktsstämma.

Datum: Söndag 18 oktober 2020
Tid: kl 13.00-16.00
Plats: Stämman kommer hållas digitalt, Mer information finns nedan i filen 02. Information om stämmoformen
Anmälan: Anmäl din kårs representanter via scoutnet som du länkas till nedan senast 12 oktober.

—————————————–

Motion till distriktsstämman

Varje medlem i distriktet har rätt att skicka in motioner till distriktsstämman.
Motion som ska behandlas ska vara inkommen till styrelsen senast 4 veckor före stämman.

Du som vill lämna en motion kan göra det fram till och med den
20 september. Skicka din motion med e-post till dsroslagen@scoutkansliet.se

Om du vill ha hjälp med att skriva eller formulera din motion, så kan du gå in på distriktets webbplats, här finns exempel på hur man skriver och förklaringar om vad en motion är >>

Handlingar

Handlingar till årets distriktsstämma hittar du längst ner på sidan.

Handlingar och protokoll från tidigare stämmor hittar du under Distriktshandlingar Roslagen >>

Här anmäler du dig till Roslagens distriktstämma

Anmälan sker i Scoutnet och du kommer till anmälningssidan här >>

Antal ombud per kår

Kår DST
Byängskåren KM, Täby 0
Danderyds sjöscoutkår 7
Djursholms scoutkår 5
Ekebyholms scoutkår 3
Hallstaviks scoutkår 4
Husarö Sjöscoutkår 5
Lidingö-Bodals sjöscoutkår 6
Lidingö-Breviks sjöscoutkår 7
Lohärads scoutkår 3
Norra Lidingö Sjöscoutkår 7
Norrtälje sjöscoutkår 4
Norrtälje-Malsta scoutkår 4
Näsby Parks Scoutkår 4
Rimbo scoutkår 3
Roslags Näsby scoutkår 6
Stocksunds scoutkår 3
Täby kyrkby scoutkår 7
Vallentuna scoutkår 6
Waxholms scoutkår 5
Viggbyholms sjöscoutkår 6
Österåkers scoutkår 7
Östhammars sjöscoutkår 4
Totalt antal ombud 102

Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

Handlingar till Stämman

Titel
11. Revisionsberättelse
1 file(s) 13 downloads
Handlingar Roslagen 2020 11 oktober, 2020
01. Information om stämman
1 file(s) 17 downloads
Handlingar Roslagen 2020 25 september, 2020
02. Information om stämmoformen
1 file(s) 20 downloads
Handlingar Roslagen 2020 25 september, 2020
03. kårernas ombud
1 file(s) 8 downloads
Handlingar Roslagen 2020 25 september, 2020
04. Utdrag ur scouternas stadgar
1 file(s) 6 downloads
Handlingar Roslagen 2020 25 september, 2020
05. Föredragningslista
1 file(s) 16 downloads
Handlingar Roslagen 2020 25 september, 2020
06. Valberedningens förslag
1 file(s) 25 downloads
Handlingar Roslagen 2020 25 september, 2020
07. Verksamhetsplan 2021
1 file(s) 17 downloads
Handlingar Roslagen 2020 25 september, 2020
08. Budget
1 file(s) 18 downloads
Handlingar Roslagen 2020 25 september, 2020
09. Verksamhetsberättelse
1 file(s) 18 downloads
Handlingar Roslagen 2020 25 september, 2020
10. Årsredovisning
1 file(s) 17 downloads
Handlingar Roslagen 2020 25 september, 2020