Stockholms distriktsstämma 2020

– frågor & svar

Här hittar du frågor och svar om Stockholms scoutdistrikts digitala stämma, den 17 oktober. Sidan kommer att uppdateras med fler frågor och svar allt eftersom.

Varför har vi inte mötet som vi brukar, samlade på ett ställe?

På grund av restriktionerna kring Covid19 så kan vi i år inte samla alla personer i en möteslokal. Genom att ordna flera små möten (HUB) så skapar vi ändå möten över kårgränserna – som är en viktig del av att åka på en stämma – under mötesformer som är säkrare ur smittskyddssynpunkt. Vi vill också att personer i riskgrupper ska kunna delta och därför finns även alternativet att koppla upp sig som enskild person via videolänk och VoteIT.

Digitalt möte, hur då?

De formella delarna av stämman går via VoteIT, det mötesverktyg som använts på Demokratijamboree de senaste åren. Den 9 oktober öppnas VoteIT upp för möjligheten att diskutera och yrka, ställa frågor och få svar från styrelsen. Denna möjlighet kommer att vara öppen fram till stämman, den 17 oktober. Handlingarna kommer också att finnas i VoteIT från och med den 9 oktober. Ta tillfället i akt att komma med förslag i förväg, ju mer som kan ske innan desto smidigare kommer mötesdagen att gå! Under mötet sker även omröstning via VoteIT.

Lördagen den 17 oktober samlas delegater och observatörer i kårhubbarna, som kopplas samman via videolänk tillsammans med de som sitter själva. Presidiet leder mötet digitalt, och uppmärksammar yrkande, frågor och svar som kommer in. Diskussioner kommer ske inom hubbarna och mellan de som sitter på distans.

Vem får delta?

Kårerna utser ombud (personer som röstar). Alla medlemmar är välkomna som observatörer (personer som är med på mötet och kan påverka men som inte har rösträtt). Prata med styrelsen i din kår om du vill vara ombud. Du kan anmäla dig själv som observatör.

Varje kår med minst fem medlemmar yngre än 26 år får skicka 3 ombud till distriktsstämman. Utöver detta får varje kår skicka ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio.

Det medlemsantal som avses är kårens medlemmar 31 december året före stämman. Kårer med noll mandat har inte minst fem medlemmar under 26 år, har inte antagit några stadgar, eller har startat under året.
Du hittar mandatfördelningen här >>

Hur anmäler jag mig till stämman?

Du anmäler dig via Scoutnet, här >>
Använd din inloggning till scoutnet för att komma till anmälan för arrangemanget där. Information om vilken HUB du tillhör kommer närmare stämman.

Kommer jag kunna diskutera stämmohandlingarnas förslag med andra?

Ja, alla får möjlighet att diskutera alla delar av handlingarna. Man kommer också kunna lägga motförslag till flera delar av handlingarna, som ombuden kan rösta på under stämman, likt påverkanstorget på en fysisk stämma.

Vad är en HUB?

En HUB är en fysisk mötesplats som en värdkår arrangerar, där ombud och observatörer kan träffas för att se stämman via videolänk, utbyta tankar, diskutera och nätverka.

Kan jag delta som ombud hemifrån?

I första hand så hoppas vi att så många som möjligt deltar via de fysiska mötesplatserna – kår-hubbarna. Om du på grund av Covid19 eller annan anledning inte kan delta i mötet genom kår-hubbarna så kommer du kunna delta hemifrån, via videolänk och genom att logga in i Scouternas system VoteIT. Det kommer komma vidare instruktioner och vi kommer erbjuda tillfällen att öva. Vår möjlighet att ge hjälp i teknikfrågor är dock begränsad till chattfunktion i Zoom och VoteIT.

Vad är VoteIT?

VoteIT är ett webbaserat system för årsmöte och stämmor. Det har funktioner som rösträkning, visa handlingar, debatt och motförslag.

Vad behöver jag för utrustning för att delta hemifrån?

För att delta behöver du en dator eller surfplatta, med högtalare eller headset. VoteIT fungerar oavsett Android, iOS, Windows eller MacOS, men det underlättar med större skärm då texten kan bli liten på mobiltelefon. Du behöver ha tillgång till din epost för att kunna logga in i VoteIT och få ombudstatus.

Vad behöver en kår som vill vara värdkår för en HUB kunna erbjuda?

Kåren behöver en plats som är Covid19-anpassad enligt Scouternas rekommendationer, en dator med möjlighet att visa Zoom-mötet på en större skärm (projektor eller TV), samt webkamera och stabil internetuppkoppling. Vi tror att två tekniskt intresserade personer kan sköta dels kårens teknik och dels hjälpa eventuella ombud om behov finns.

Lunch och fika ska kunna serveras, distriktet ersätter utgiften och viss ersättning till kåren för tjänsten. Spara kvitton för redovisning av utlägg!

——————————-

Nya frågor och svar 

-Publicerat 2020-10-15 

Vilka Covid19-åtgärder tas i hubarna?

Värdkåren får avgöra om mötet hålls utomhus eller inomhus, det viktiga är att det blir genomtänkt så att mötet fungerar och risk för smittspridning minimeras.

För att det ska kännas tryggt för alla mötesdeltagare och för att minska smittspridning så är det viktigt att det går att hålla rimliga avstånd. Undvik att folk sitter mitt emot varandra, och se till så att det inte blir trångt runt borden. Det ska gå för den som önskar att delta men ändå hålla ett avstånd på 1,5 meter till alla andra deltagare.

  • Det behöver finnas god ventilation och mycket fri luft i lokalen om ni ska vara inomhus. Vädra med öppna fönster och dörrar regelbundet

  • In- och utgångar är känsliga. Minimera trängsel och sprita vid behov handtag och ytor regelbundet.

  • Ställ ut handsprit på toaletterna

  • Vid lunch, låt deltagarna gå några i taget istället för att bilda kö med alla. Undvik om möjligt att deltagarna tar av maten själva.

Vad är adressen till HUB – Spånga?

Spånga Scoutkår som håller till vid Tornbacken 11 i  Spånga

Du tar dig dit enklast genom pendeltåget till Spånga Station och en kort promenad. Det är ont om bilparkeringar i närheten, tag helst kollektivtrafik.  https://tinyurl.com/y57w78hs

Du behöver ha med dig kåsa för kaffe och lunch, samt varma kläder för en del utomhusvistelse

Vilka är adressen till HUB – Drakarna?

Scoutkåren Drakarna som håller till vid Mosskroken, 15, Bromma

Du tar dig dit enklast genom tunnelbana till Stora Mossen, Gröna linjen nordväst och en kort promenad. https://tinyurl.com/y6bgqxev

Du behöver ha med dig kåsa för kaffe och lunch, samt varma kläder för en del utomhusvistelse

Vilka är adressen till HUB – Bagarmossen?

Bagarmossen Scoutkår som håller till på Bergholmstorpet. Du tar dig dit enklast genom tunnelbana till Bagarmossen, Röda Linjen. Därefter kort promenad mot Skarpnäck. https://tinyurl.com/yy7ac4rb

Du behöver ha med dig kåsa för kaffe och lunch, samt varma kläder för en del utomhusvistelse

Var hittar jag mer information?

På distriktets hemsidan kommer all information om mötet att finnas >>