DISTRIKTSSTYRELSEN SÖDERTÖRN

Distriktsstyrelsen arbetar för att ge kårerna stöd och verktyg för en lyckad scoutverksamhet!

För att komma i kontakt med enskild styrelsemedlem, använd förnamn.efternamn@sodertornscout.se

Distriktsstyrelsen 2022 är:

Namn Position E-post Kår
Tobias Hallerby Ordförande ordforande@sodertornscout.se Trollbäckens scoutkår
Vivecka Ring Vice ordförande & sekreterare ds@sodertornscout.se Älta scoutkår
Göran Axelsson Kassör ds@sodertornscout.se Huddinge scoutkår
Jenny Stålarm Ledamot och kommunikatör ds@sodertornscout.se Vendelsö scoutkår
Martin Braxell Ledamot med ansvar för IT-frågor ds@sodertornscout.se Saltsjöbadens sjöscoutkår
Disa Gran Ledamot med ansvar för arrangemang ds@sodertornscout.se Vendelsö scoutkår
David Lindberg Ledamot med ansvar för utbildningar ds@sodertornscout.se Norra Botkyrka scoutkår
Frida Sandholm Ledamot med ansvar för rover- och utmanarutskotten ds@sodertornscout.se Huddinge scoutkår & Mariekäll scoutkår
Mela Lithman Ledamot och lägerchef för distriktslägret 2023 ds@sodertornscout.se Trollbäcken scoutkår
Alfred Berglund Ledamot med ansvar för rover- och utmanarutskotten ds@sodertornscout.se S:t Botvids Sjöscoutkår

Här finns styrelsens protokoll och andra dokument >>

Tobias Hallerby

Tobias Hallerby

Distriktsordförande för Södertörns scoutdistrikt
Viveca Ring

Viveca Ring

Vice distriktsordförande för Södertörns scoutdistrikt
Göran Axelsson

Göran Axelsson

Ekonomiansvarig för Södertörns scoutdistrikt
Jenny Stålarm

Jenny Stålarm

Ledamot och ansvarig för kommunikation för Södertörns scoutdistrikt
Martin Braxell

Martin Braxell

Ledamot och ansvarig för material för Södertörns scoutdistrikt
Mela Lithman

Mela Lithman

Ledamot och ansvarig för distriktsläger för Södertörns scoutdistrikt
David Lindgren

David Lindgren

Ledamot och ansvarig för utbildningar för Södertörns scoutdistrikt
Disa Gran

Disa Gran

Ledamot och ansvarig för arrangemang för Södertörns scoutdistrikt
Alfred Berglund

Alfred Berglund

Ledamot och ansvarig för rover och utmanar-AUt för Södertörns scoutdistrikt
Frida Sandberg

Frida Sandberg

Ledamot och ansvarig för rover och utmanar-AUt för Södertörns scoutdistrikt