DISTRIKTSSTYRELSEN SÖDERTÖRN

Distriktsstyrelsen arbetar för att ge kårerna verktyg för en lyckad scoutverksamhet! 

För att komma i kontakt med styrelsen använd  ds@sodertornscout.se

Distriktsstyrelsen 2021 är:

Namn Position E-post Kår
Tobias Hallerby Ordförande ds@sodertornscout.se
Vivecka Ring Ledamot ds@sodertornscout.se
Göran Axelsson Ledamot ds@sodertornscout.se
Jenny Stålarm Ledamot ds@sodertornscout.se
Martin Braxell Ledamot ds@sodertornscout.se Saltsjöbadens Sjöscoutkår
Disa Gran Ledamot ds@sodertornscout.se
Anneli Skiöld Ledamot ds@sodertornscout.se
David Lindberg Ledamot ds@sodertornscout.se
Alfred Berglund Ledamot ds@sodertornscout.se
Frida Sandholm Ledamot ds@sodertornscout.se

Här finns styrelsens protokoll och andra dokument >>