Kårträff i Stockholm

Syfte med våra kårträffar är att ni i kårerna ska få möjlighet att umgås över kårgränserna, träffa styrelsen och höra vad som kommer att hända under året. Vi fördjupar oss i ett ämne som vi tycker är aktuellt. Kårträffarna under 2020 har pga Covid-19 restriktioner genomförts digitalt.

Här kommer information om nästkommande kårträff att läggas upp när det är aktuellt.

Minnesanteckningar från tidigare kårledningsträffar 2020

Minnesanteckningar (digital) kårträff 20200319 >>

Anteckningar kårledningsmöte 20201031 >>