Kårträff i Stockholm

Syfte med våra kårträffar är att ni i kårerna ska få möjlighet att umgås över kårgränserna, träffa styrelsen och höra vad som kommer att hända under året. Vi fördjupar oss i ett ämne som vi tycker är aktuellt.

Kårträffarna under 2020/2021 har pga Covid-19 restriktioner genomförts digitalt.

Här kommer information om nästkommande kårträff att läggas upp när det är aktuellt.

Välkommen på kårledningsträff

Hur ser distriktets påverkansarbete och strategi ut?

Distriktet har sedan lite över ett år tillbaka ett aktivt påverkansarbete vars syfte är att ge distriktets kårer bra förutsättningar för att bedriva sin scoutverksamhet.

Distriktsstyrelsen tillsatte under våren 2020 en arbetsgrupp som sedan dess har jobbat intensivt med dessa frågor.

Kårledningsträffens syfte är att informera om vilken typ av frågor arbetsgruppen och distriktet jobbat med än så länge samt vad planerna är framåt.

Inbjudna:
Två personer från varje kår, förslagsvis KO plus ytterligare styrelseledamot eller ledare i kåren.

Agenda:

  • Mötesregler
  • Hur ser distriktets påverkansarbete och strategi ut?
  • Vad har arbetsgruppen jobbat med hittills?
  • Vad är planen framåt?
  • Vilken hjälp behöver vi från kårerna i detta arbete?

Plats: Zoom-möte
När: Söndag den 25 april kl.10.00-11.00
Länk till mötet >>
(För att ansluta, ladda ner Zoom appen till mobil, surfplatta eller dator)

Med vänliga hälsningar
Distriktsstyrelsen