Kårträff i Stockholm

 

Utifrån rådande situation och främst då Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla i Stockholm som kan arbetar hemma kommer kårträffen på torsdag att ställas in.  

 

Vi följer noga händelseförloppet och rekommendationer gällande convid-19 och uppdaterar hemsidan med aktuell information gällande distriktets arrangemang. Särskilda utskick kommer också att göras med berörda personer vid behov.

Nu är det dags för kårträff
i Stockholms scoutdistrikt!

Torsdag 19 mars kl 18-21

Syfte med våra kårträffar är att ni i kårerna ska få möjlighet att umgås över kårgränserna, träffa styrelsen och höra vad som kommer att hända under året. Vi kommer också att fördjupa oss i ett ämne som vi tycker är aktuellt. Under kvällen bjuder vi på mackor, kaffe + liten kaka.

Vi hoppas att så många kårer som möjligt från vårt distrikt kan komma på denna träff.

På Agendan: 

18.00 – 18.30  Mingel och fika
18.30 – 19.00 Intro, Johanna och Erik, våra distriktsordförande berättar om vad som hänt och händer på kårövergripande och distriktsnivå.
19.00 – 19.30 Sassa Orebring, Scouterna, berättar om projektet Världsförbättrarna som handlar om demokrati för de yngre scouterna.
19.30 – 20.30  Tid för uppkomna frågor och nätverkande i mindre grupper.
Demokratihandboken

 
 

Datum: 19 mars
Tid: kl.18-21
Plats: Scoutkansliet på Fridhemsgatan 8

Minnesanteckningar från digital kårledningsträff 19 mars 2020

Minnesanteckningar (digital) kårträff 200319 >>

Anmälan

Stockholms scoutdistrikts kårträff 19 mars 2020

Anmäl dig senast 16 mars.
  • Under kvällen bjuder vi på fika (mackor, kaffe + liten kaka )