Kommunicera bättre

Rekryterar ni på skolor utan att resultera i ökat medlemsantal? Eller har engagemanget hos de aktiva försvunnit?

Ibland beror det på att ni kommunicerar på fel sätt. Nu erbjuder vi din scoutkår eller distriktsgrupp hjälp med kommunikationen. Kansliets informatör gör besök hos er och sätter upp en kommunikationsplan för just er. Kanske är det ett specifikt problem ni vill ha hjälp med eller mer allmänna råd. Informatören kan även stötta i layout- och textredigering i era inbjudningar och broschyrer.

Vi erbjuder:

  • Stöd med layout och text till inbjudningar och broschyrer
  • Stöd med hur ni planerar era kommunikationsinsatser

Vi erbjuder stödet både till kårer och till distriktsaktiva.