Lokalbehov hos våra kårer 

Många kårer i Stockholm har stora utmaningar med lokaler, både att hitta lämplig lokal och att kunna bedriva verksamhet i sin nuvarande lokal.

Detta kan bero på att man har växt ur sina befintliga lokaler, hyran kan ha blivit för hög eller så finns det kanske inte lokaler som är lämpliga i området där man har sin verksamhet.

I vårt påverkansarbete är det viktigt att vi är tydliga med vad vi scouter har för behov. Stockholms Scoutdistrikt har därför satt upp ett formulär där ni kårer kan anmäla vilka lokal-behov ni har och varför, så att vi kan ta informationen vidare i vår dialog med Stockholms stad för att försöka lösa behoven och ge fler barn och unga möjligheten att prova scouting.

/ Påverkansgruppen i Stockholms Scoutdistrikt

‘