Gerd Ek, hedersmedlem i Stockholms scoutdistrikt, har lämnat oss

Gerd Ek har gått hem efter en lång vandring på jorden. Hon blev 96 år. Hon efterlämnar barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

En stor del av vandringen gjorde hon i scoutdräkt. Hon har varit med i scouterna sen unga år och var aktiv tills för några år sedan då sjukdom hindrade, även om viljan fanns.

För sina insatser för scouting tilldelades Gerd HM Konungens Medalj av 8:e storleken i högblått band 1982 och scoutrörelsens förnämsta utmärkelse Silvervargen 1983.

Vi är många som minns Gerd med värme och glädje och önskar henne att vila i frid!

Läs hela minnesrunan här >>