Påverkan inom Stockholms stad

Hur kan vi på bästa sätt utveckla förutsättningarna för att bedriva scouting i Stockholms-regionen genom att påverka politiker och andra beslutsfattare? Aktuellt i vår är Idrottsförvaltningens nya bestämmelser för ekonomiskt stöd för ideella föreningar och påverkan på regional och nationell nivå.

Vi har samlat till två påverkansmöten där vi har kartlagt de problem som kårerna stöter på gällande lokaler, hyror, bidragskrav etc.  Vidare har vi diskuterat möjliga strategier att gå vidare med.  Nedan kan du ladda ner minnesanteckningar från de möten som vi har haft.

Nästa påverkansmöte sker på distans den 7 april kl. 18.30.

Klicka här för att delta i mötet >>

Styrelsen och kansliet kommer att uppdatera oss om var vi befinner oss i processen med Idrottsförvaltningen. Vi kommer att diskutera hur nuläget ser ut, sondera terrängen vad gäller kårers möjlighet att engagera sig i opinion- och påverkansarbete under dessa lite turbulenta tider och du får tillfälle att dela med dig av dina erfarenheter och idéer. Tillsammans kommer vi fram till hur vi går vidare på bästa sätt.

Vi önskar att du som deltar är eller vill bli aktivt engagerad i frågorna som kommer att diskuteras och det fortsatta arbete med frågorna. Vill du bara ha information kommer du att kunna ta del av det på annat sätt.

Anmäl dig senast den 6 april.

Minnesanteckningar föregående möten

Titel
Minnesanteckningar påverkansmöte 20200407
 1 file(s)  0 download
Påverkansmöte 21 april, 2020
Minnesanteckningar påverkansmöte 20200220
 1 file(s)  45 downloads
Påverkansmöte 4 mars, 2020
Minnesanteckningar Påverkansmöte 20191212
 1 file(s)  34 downloads
Påverkansmöte 13 december, 2019