PÅVERKAN INOM STOCKHOLMS STAD

Hur kan vi på bästa sätt utveckla förutsättningarna för att bedriva scouting i Stockholms-regionen genom att påverka politiker och andra beslutsfattare?

Styrelsen i Stockholms Scoutdistrikt tillsatte under våren 2020 en arbetsgrupp som genom att arbeta riktat mot Stockholms politiken ökar medvetenheten om scouting i Stockholm för att bidragsregler och stadsplanering ska passa våran verksamhet. 

Vision

Scouterna ska vara den mest konsulterade barn- och ungdomsorganisationen i alla frågor relaterade till fritid, hälsa, integration och andra angelägna frågor om barns och ungas situation av regionens politiker med ansvar för fritid.

Mål

 • Att Scouterna ses som en organisation som har stor kunskap och erfarenhet om barns och ungas fritid bland regionens och kommunernas politiker,
 • Att utformning av bidragssystem ska ta hänsyn till Scouternas speciella förutsättningar (hyresbidrag, lägerbidrag, utbildningsbidrag mm),
 • Att scoutlokaler och utfärdsanläggningar ska värderas när budget för idrottsanläggningar fastslås samt att behovet av dessa kommer fram i stadsplaneringen,
 • Att Scouterna bjuds in att genomföra aktiviteter i samband med skolornas idrott och hälsa utbildning (friluftsdagar, orientering mm) – Att scoutkårerna får bättre ekonomiska förutsättningar.

Har du tidigare erfarenhet av påverkan, politik, analys eller någon annan kompetens du tror gruppen skulle ha användning för?

Anmäl ditt intresse till: paverkan@scoutkansliet.se

Har du frågor gällande gruppens arbete?
Hör av dig till distriktsordforande Niclas Barkåker: ordforande@scoutkansliet.se

`

Lokal-behov hos våra kårer

I vårt påverkansarbete är det viktigt att vi är tydliga med vad vi scouter har för behov. Stockholms Scoutdistrikt har därför satt upp ett formulär där ni kårer kan anmäla vilka lokal-behov ni har och varför, så att vi kan ta informationen vidare i vår dialog med Stockholms stad, för att försöka lösa behoven och ge fler barn och unga möjligheten att prova scouting.

En möjlighet att anmäla behov av ny lokal för kåren >>

Rapporter

Titel
Minnesannteckningar kårledningsträff 20210425 – tema påverkan
1 2 downloads
rapport påverkan 11 maj, 2021
Rapport: Hotat äventyr – Scouting är något annat
1 232 downloads
rapport påverkan 18 oktober, 2020

  Idrottsförvaltningen ger extra stöd för sommaraktiviteter i år


  För att stärka föreningslivets och andra aktörers verksamheter har Stockholms stad flera olika typer av stöd till föreningar och organisationer som det går att ansöka om.

  I år ger Idrottsförvaltningen dessutom extra stöd för sommaraktiviteter 2021 >>


  Klicka på länken nedan för att se vilka övriga stöd som går att ansöka om:

  Stöd till föreningar och organisationer – Stockholms stad (foretagsservice.stockholm)