PÅVERKAN INOM STOCKHOLMS STAD

Hur kan vi på bästa sätt utveckla förutsättningarna för att bedriva scouting i Stockholms-regionen genom att påverka politiker och andra beslutsfattare?

Styrelsen i Stockholms Scoutdistrikt tillsatte under våren 2020 en arbetsgrupp som genom att arbeta riktat mot Stockholms politiken ökar medvetenheten om scouting i Stockholm för att bidragsregler och stadsplanering ska passa våran verksamhet. 

Vision

Scouterna ska vara den mest konsulterade barn- och ungdomsorganisationen i alla frågor relaterade till fritid, hälsa, integration och andra angelägna frågor om barns och ungas situation av regionens politiker med ansvar för fritid.

Mål

  • Att Scouterna ses som en organisation som har stor kunskap och erfarenhet om barns och ungas fritid bland regionens och kommunernas politiker,
  • Att utformning av bidragssystem ska ta hänsyn till Scouternas speciella förutsättningar (hyresbidrag, lägerbidrag, utbildningsbidrag mm),
  • Att scoutlokaler och utfärdsanläggningar ska värderas när budget för idrottsanläggningar fastslås samt att behovet av dessa kommer fram i stadsplaneringen,
  • Att Scouterna bjuds in att genomföra aktiviteter i samband med skolornas idrott och hälsa utbildning (friluftsdagar, orientering mm) – Att scoutkårerna får bättre ekonomiska förutsättningar.

Har du tidigare erfarenhet av påverkan, politik, analys eller någon annan kompetens du tror gruppen skulle ha användning för?

Anmäl ditt intresse via denna länk >>

Har du frågor gällande gruppens arbete? Hör av dig via denna länk >>

Rapporter

Titel
Rapport: Hotat äventyr – Scouting är något annat
1 file(s) 153 downloads
rapport påverkan 18 oktober, 2020