Välkommen till påverkansmöte den 20 februari

Hur kan vi på bästa sätt utveckla förutsättningarna för att bedriva scouting i Stockholms-regionen genom att påverka politiker och andra beslutsfattare? Vi kommer bl.a. diskutera Idrottsförvaltningens nya bestämmelser för ekonomiskt stöd för ideella föreningar.

Detta är det andra mötet om påverkan. Från förra mötet tar vi med oss att  diskutera en plan för opinion- och påverkansarbete gällande:

 • Utformningen av hyresbidragen/ bidragsystemet generellt
  – de är utformade för andra typer av verksamheter, vi har svårt att leva upp till kraven.
 • Stadsplaneringsfrågor
  – byggandet av föreningslokaler (som får ett rimlig hyra).
 • Föreningsbidrag i stadsdelarna
 • Opinionsbildning
  – varför har det inte sett någon opinionsbildning gällande Lemshaga?
  – skapa former och rutiner för opinionsbildning.
 • Kostnaden för lokaler

Är detta frågor som engagerar dig? Då är du varmt välkommen att  anmäl dig här.

När: kl.18.30 (fika från kl.18.00)
Var: 
Scoutkansliet, Fridhemsgatan 8.
Anmälan: senast 17 februari

Minnesanteckningar föregående möten

Titel
Minnesanteckningar Påverkansmöte 20191212
 1 file(s)  17 downloads
Påverkansmöte 13 december, 2019

Anmälan påverkansmöte

Anmälan är stängd.