Distriktet samarbetar i rekryteringskampanj

I maj bjöd distriktet in representanter från kårerna till en rekryteringskampanj. Syftet med workshoppen var att skapa samverkan mellan närliggande kårer, inspirera och ge praktisk info kring det nya materialet och rekryteringssatsningarna.

Rekryteringskampanjen håller på under augusti och september 2019. Fokus kommer att ligga på ledarrekrytering och lokal synlighet.

På den här sidan kan du läsa minnesanteckningar från workshoppen och kommer vi att lägga upp mer information om rekryteringskampanjen framöver.

Du hittar rekryteringsmaterialet på Scoutservice >>

Är din kår intresserad av att samverka i rekryteringen? Hör av dig till distriktsordförande ordforande@scoutkansliet.se

Rekryteringskampanj

Titel
PowerPoint Rekryteringsworkshop 20 maj 2019
1 file(s) 11 downloads
Rekryteringsworkshop 18 juni, 2019
Minnesanteckningar Rekryteringsworkshop 20 maj 2019
1 file(s) 9 downloads
Rekryteringsworkshop 18 juni, 2019