Distriktet bjuder in till rekryteringsworkshop!

20 maj kl. 18.30-20.30 på kansliet på Fridhemsgatan 8

Stockholms scoutdistrikt vill göra en rekryteringssatsning med kårerna.
Syfte med workshoppen är att skapa samverkan mellan närliggande kårer, inspirera och ge praktisk info kring det nya materialet och rekryteringssatsningarna.
Fokus kommer att ligga på ledarrekrytering och lokal synlighet.

Distriktet bjuder in 1-2 personer från varje kår som kommer att arbeta med kårens rekrytering. Skicka gärna vidare denna inbjudan till de som är ansvariga för rekrytering i din kår. Vi hoppas att så många kårer som möjligt från vårt distrikt kan komma på denna träff!

Scouthälsningar från Distriktsstyrelsen

På agendan:

18.00  Mingel och fika.
18.30  Välkomna.
18.40  Regionala kansliet presenterar materialet och tankarna kring hur det ska användas. Frågestund.
19.15  Samverkansgrupper formeras. Närliggande kårer får möjlighet att prata ihop sig.
20.00  Sammanfattning och steget vidare.

När: Måndag 20 maj kl. 18.30-20.30, fika och mingel från kl 18.00
Var: Scoutkansliet på Fridhemsgatan 8, Stockholm
För vem: Inbjudan riktar sig till rekryteringsansvariga eller liknande i kårstyrelse, ledare och kåraktiva, (max 2 personer från varje kår)
Anmälan: senas den 16 maj.
Övrigt: Självklart finns det fika!

Rekryteringsworkshop 20 maj