ROSLAGENS SCOUTDISTRIKT TAR SOM MÅL ATT SENAST 2022
HAR 70% av DISTRIKTETS LEDARE GÅTT FÖRSTA HJÄLPEN FÖR SCOUTLEDARE

Den här kursen vänder sig till ledare och funktionärer i Roslagens scoutdistrikt, som vill utbilda på kåren, i andra kårer eller på distriktet. Krav för registrering som behörig instruktör är att du fyllt 18 år.

Kontinuerlig träning är viktigt för att kunskapen snabbt ska kunna omsättas till praktiskt kunnande i en verklig situation.

Med vår instruktörsutbildning får du behörighet och kunskap som gör dig redo att utbilda och öva dina ledarkollegor och scouter. Alla våra utbildningar följer HLR-Rådets riktlinjer och leds av vår certifierade huvudinstruktör.

————————

Erbjudande:
Har du intresse och förbinder dig att utbilda kårer inom Roslagens distrikt inom 2 år från godkänt kursdatum (minst 1-2 kurstillfällen per år under 2021) betalar du själv 2000 kronor och distriktet betalar 3000 kronor för din utbildning.
Skulle du inte av någon anledning genomföra kurser enligt överenskommelse inom 2 år i distriktet betalar du tillbaka 3000 kronor till distriktet.

Läs hela inbjudan här >>

Information

Datum: Kursen ges under våren 2021
Plats: Näsbyparks scoutkår, Parkvägen 42C, 183 52 Täby
Kursledare: Gillis Nordin, Brandfast Sverige
Anmälan: Ange ditt intresse till roslagen@scoutkansliet.se (Ange namn, kår, vem som ska betala kursen och vilken kurs du vill gå)
Kursavgift: 5000 kronor (Ordinärie pris: 11 000 kronor/person)