Roslagens (online) Dag

Vårens häftigaste distriktsarrangemang, online!

Välkommen till Roslagens (online) Dag, distrikts-tävlingen där du och din patrull tävlar mot patruller från kårer över hela distriktet.

Tävlingen pågår 3-16 maj för spårare & upptäckare och 8 maj kl 9-18 för äventyrare, utmanare & ledare/rover.

Alla tävlingsuppgifter kommer att ges genom Google Classrom.

Här anmäler du din patrull!

Klicka på den tävling du vill anmäla dig till.

Anmälan stänger 30 april 23.56

Tävlingen är uppdelad i två koncept, ett för spårare & upptäckare och ett för äventyrare, utmanare & rover/ledare.

Läs igenom informationen som rör din tävling.

Koncept 1 
Spårare & upptäckare

Tävlingen pågår den 3 – 16 maj, din patrull kan skicka in era redovisningar under hela tävlingsperioden. Vi rekommenderar att ni genomför uppgifterna under ett scoutmöte (ordinarie eller extra-insatt).

Ledarna bestämmer själva vilken dag under tävlingsperioden ni vill att patrullerna genomför uppdragen. Allt deltagande är gratis! 🙂

För att delta behöver du:

  • En patrull (5-8 medlemmar)
  • En ledare som har tillgång till Google Classroom
  • Och självfallet ett gott humör!

Uppdragen får ni i Google Classroom:

Spårare:
https://classroom.google.com/c/Mjk5MTA1NDQ2NjQ0?cjc=ben5jnb

Upptäckare: 
https://classroom.google.com/c/Mjk5MTA1NDQ2NjYy?cjc=i2rsy2v

Koncept 2
Äventyrare, utmanare
& ledare/rover

Tävlingen pågår den 8 maj kl 9-16, din patrull kan skicka in era redovisningar under hela tidsperioden.

Tävlingsledningen kommer att se till så att alla patruller håller avstånd under tävlingen och att flera patruller inte samlas på samma ställe. Själva tävlingen är gratis men om patrullen självmant väljer att göra inköp (exempelivs lunch) får ni stå för dessa själva.

För att delta behöver du:

  • En patrull (5-8 medlemmar)
  • Tillgång till Google Classroom
  • Ett instagram-konto till er patrull
  • En plats för patrullen att samlas på
  • Och självfallet ett gott humör!

Uppdragen får ni i Google Classroom:

Äventyrare:
https://classroom.google.com/c/Mjk5MTM1MzY0ODgz?cjc=xkzoj5a

Utmanare:
https://classroom.google.com/c/Mjk5MTA1NDQ2NzI3?cjc=mj2mqlz

Rover/ledare:
https://classroom.google.com/c/Mjk5MTA1NDQ2NzY3?cjc=fkxatdh

Extrauppdrag!
För att göra tävlingen lite mer spännande kommer det att komma uppdrag för att samla in extrapoäng! Extrauppdragen kommer att komma upp på Instagram, så det gäller att vara aktiv där.

På Instagram kommer ni även få träffa tävlingsledningen och se vad vi sysslar med under dagen.

Roslagens online Dag på Instagram!

Tävlingsledningen kommer att använda sig av Instagram för lite rolig inspiration innan, under och efter tävlingen. Här kommer även extrauppdrag för äventyrare, utmanare och rover/ledare att komma upp.

Kanske vill din patrull/avdelning dela med sig av någon patrullflagga, bilder från när ni gör era uppdrag eller likande.Tävlingsledningen kommer att använda sig av Instagram för lite rolig inspiration innan, under och efter tävlingen. Här kommer även extrauppdrag för äventyrare, utmanare och rover/ledare att komma upp.

Följ oss på instagram @Roslagensonlinedag och tagga era bilder med #Roslagensonlinedag

Kontaktuppgifter till tävlingsledningen:

Astrid Stålstrand – 073 059 68 93
Ludvig Björkstedt (Huvudansvarig) – 076 048 25 75

Rodstod21@gmail.com