Roslagens Scoutdistrikt

Roslagens Scoutdistrikt är ett av fyra distrikt i Stockholmsregionen.

Roslagens Scoutdistrikt består av 22 kårer och är en del av Stockholmsregionen av Scouterna som är en av Sveriges största ungdomsorganisationer.

Distriktets verksamhet

Distriktet syfte är att stödja kårerna i deras lokala verksamheter.

Det är distriktsstämman, det vill säga distriktets medlemmar, som utsett distriktsstyrelsen att leda distriktets verksamhet under det kommande året. Det är också distriktsstämman som genom beslut om verksamhetsplan och budget har gett uppdrag till styrelsen om vilken verksamhet som distriktet ska driva. Till hjälp för att genomföra arbetet har styrelsen många ideella funktionärer och ett kansli med anställd personal.

Vi lyssnar, genomför och representerar

Distriktsstyrelsen eftersträvar att till ta sig medlemmarnas åsikter och på bästa sätt stötta kårerna. Styrelsen utgår framförallt från beslut fattade av distriktsstämman men dialog sker även under året genom att det arrangeras kårstyrelseträffar och sker direktkontakt med kårer.

Träffa andra scouter på våra arrangemang

Roslagens Scoutdistrikt anordnar flera tävlingar varje år, som Roslagens Dag, RM i nattorientering och mycket mer. Vi anordnar även andra arrangemang som distriktsläger.

Gå utbildning

Vi erbjuder din kår att utbilda er för att bli bättre ledare. Gå våra kurser Ledarutbildning Patrull, Ledarutbildning Bas och Ledarutbildning Scout. Du kan även gå intressekurser.

Få din kår att utvecklas

Du kan få hjälp i din kår för att din kår ska må så bra som möjligt. Vi hjälper dig att rekrytera och lösa problem i kåren. Till vår hjälp har vi Katarina Djäken, anställd utvecklingskonsulent, som hjälper din kår att utvecklas.

Ha roligt med utmanarscouterna

Om du är utmanarscout har du många möjligheter till rolig scouting. Roslagens Scoutdistrikt anordnar särskilda arrangemang för utmanarscouter. Utmanarscoutarbetsutskottet (USC-AU) ansvarar också för att föra fram utmanarscouters åsikter och stödja utmanarscouterna i deras verksamheter.