SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT

Södertörns Scoutdistrikt är ett av fyra distrikt i Stockholmsregionen.

Distriktet består av 34 aktiva kårer och är en del av Scouterna, en av Sveriges största ungdomsorganisationer!

Distriktets verksamhet

Distriktets syfte är att stödja scoutkårerna i deras lokala verksamheter och tillhandahålla en mötesplats inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov.

Det är distriktsstämman, det vill säga distriktets medlemmar, som utsett distriktsstyrelsen att leda distriktets verksamhet under det kommande året. Det är också distriktsstämman som genom beslut om verksamhetsplan och budget har gett uppdrag till styrelsen om vilken verksamhet som distriktet ska bedriva. Till hjälp för att genomföra arbetet har styrelsen många ideella funktionärer och ett kansli med anställd personal.

Kontakta Södertörns scoutdistrikt

Mail: ds@sodertornscout.se

Hemsida: www.sodertorn.scout.se/

Södertörns facebooksida: www.facebook.com/sodertornscout/ 

Södertörns interna facebookgrupp (endast för medlemmar i Södertörns scoutdistrikt): https://www.facebook.com/groups/23468770224