Stockholms Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet får det för att du är registrerad i medlemsregistret Scoutnet och är över 15 år eller på annat sätt uttryckt intresse för vår verksamhet.

Nyhetsbrevet berättar om vad som är på gång i Stockholms Scoutdistrikt och skickas ut ungefär en gång i månaden, med undantag för sommaren.

Vill du få med speciell information i nyhetsbrevet? Skicka då ett mail med informationen till info@scoutkansliet.se

Email Marketing Agency in India | Bulk Email Service ProviderVåra nyhetsbrev