Stockholms distrikts verksamhetsrevisorer

Det är fyra personer som är valda till verksamhetsrevisorer för Stockholms scoutdistrikt under 2019. Deras uppdrag är att för medlemmarnas räkning hålla koll på att distriktsstyrelsen följer den verksamhetsplan och budget som vi beslutat om på distriktsstämman.

Eftersom vi arbetar på alla medlemmars uppdrag vill de gärna ha kontakt med så många som möjligt. Om du har några frågor, eller tycker att det är något i distriktets verksamhet vi bör  undersöka närmare, får du gärna kontakta oss.

Skicka ett mail till verksamhetsrevisor2019@scoutkansliet.se. Om du vill beskriva ditt ärende muntligt, skicka bara namn och telefonnummer så blir du kontaktad.

Verksamhetsrevisorerna 2019 är:
Einar Nygård
Jonathan Ahlberg
Kerstin Aronsson
Åsa Wahlström