Försmak

Försmak är ett häftigt arrangemang som Stockholmsdistriktens utmanarscout-arbetsutskott (Utmanar-AU:n) arrangerar för sista-års äventyrarscouter.

Syftet är att äventyrarscouterna ska få testa på hur det är att vara utmanarscout. Arrangemanget är en introduktion till det häftiga utmanarlivet som snart kommer!

Du kommer att få träffa massa roliga scouter från både ditt distrikt och resten av Stockholmsregionen!

 

Läs mer om försmak här >>