Distriktshandlingar Birka

Här nedan kan du ladda ner protokoll och andra handlingar som berör Birka scoutdistrikt.

Protokoll 2019

Titel
DS Protokoll nr 10 20191215
 1 file(s)  8 downloads
Protokoll Birka 2019 10 januari, 2020
DS Protokoll nr 3 20190113
 1 file(s)  10 downloads
Protokoll Birka 2019 28 november, 2019
DS Protokoll nr 2 20190117
 1 file(s)  11 downloads
Protokoll Birka 2019 28 november, 2019
DS Protokoll nr 6 20190612
 1 file(s)  10 downloads
Protokoll Birka 2019 28 november, 2019
DS Protokoll nr 4 20190410
 1 file(s)  10 downloads
Protokoll Birka 2019 28 november, 2019
DS Protokoll nr 7 20190821
 1 file(s)  11 downloads
Protokoll Birka 2019 28 november, 2019
DS Protokoll nr 9 20191113
 1 file(s)  16 downloads
Protokoll Birka 2019 28 november, 2019
DS Protokoll nr 8 20191009
 1 file(s)  13 downloads
Protokoll Birka 2019 15 november, 2019
DS Protokoll nr 5 20190515
 1 file(s)  22 downloads
Protokoll Birka 2019 14 oktober, 2019
DS protokoll nr 1 Konstituerande 20190117
 1 file(s)  14 downloads
Protokoll Birka 2019 8 oktober, 2019

Protokoll 2018

Titel
DS protokoll 10 20181122
 1 file(s)  8 downloads
Protokoll Birka 8 oktober, 2019
DS protokoll 9 20181025
 1 file(s)  8 downloads
Protokoll Birka 8 oktober, 2019
DS protokoll 8 20180927
 1 file(s)  7 downloads
Protokoll Birka 8 oktober, 2019
DS protokoll 7 20180823
 1 file(s)  8 downloads
Protokoll Birka 8 oktober, 2019
DS protokoll 6 20180517
 1 file(s)  8 downloads
Protokoll Birka 8 oktober, 2019
DS protokoll 5 20180419
 1 file(s)  7 downloads
Protokoll Birka 8 oktober, 2019
DS protokoll 4 20180308
 1 file(s)  7 downloads
Protokoll Birka 8 oktober, 2019
DS protokoll 3 20180208
 1 file(s)  7 downloads
Protokoll Birka 8 oktober, 2019
DS protokoll 2 20180120
 1 file(s)  7 downloads
Protokoll Birka 8 oktober, 2019
DS protokoll 1 Konstituerande 20180120
 1 file(s)  7 downloads
Protokoll Birka 8 oktober, 2019

Distriktsstämma

Titel
DST Protokoll 20141109
 1 file(s)  2 downloads
Birka distriktsstämma 15 januari, 2020
Birkas Stämmoprotokoll 20191013
 1 file(s)  36 downloads
Birka distriktsstämma 28 oktober, 2019
Valberedningens förslag 2019
 1 file(s)  11 downloads
Birka distriktsstämma 9 oktober, 2019
Protokoll distriktsstämma 2018
 1 file(s)  47 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Beslut gällande bidrag till Jamboree-deltagare i distriktet
 1 file(s)  18 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Verksamhetsberättelse 2017
 1 file(s)  14 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019
Stämmohandlingar 2018
 1 file(s)  36 downloads
Birka distriktsstämma 14 februari, 2019

Handlingar till Stämman

Titel
Årsredovisning Birka scoutdistrikt 2018
 1 file(s)  38 downloads
Handlingar Birka DST 2019 19 september, 2019
Revisionsberättelse Birka scoutdistrikt 2018
 1 file(s)  29 downloads
Handlingar Birka DST 2019 19 september, 2019
Verksamhetsberättelse Birka scoutdistrikt 2018
 1 file(s)  36 downloads
Handlingar Birka DST 2019 19 september, 2019
Stämmohandlingar 2019 Birka DST
 1 file(s)  88 downloads
Handlingar Birka DST 2019 19 september, 2019
Motion digital distriktstidning Birka
 1 file(s)  48 downloads
Handlingar Birka DST 2019 19 september, 2019

Styrdokument

Titel
Birka Vision och strategi 2018-2020
 1 file(s)  20 downloads
Styrdokument Birka 11 oktober, 2018
Handlingsplan USCAU
 1 file(s)  39 downloads
Styrdokument Birka, Styrdokument Roslagen, Styrdokument Stockholm 11 oktober, 2018
Arrangemangsbidrag Birka
 1 file(s)  16 downloads
Styrdokument Birka 11 oktober, 2018
Scouternas stadgar för kår och distrikt
 1 file(s)  100 downloads
Styrdokument Birka, Styrdokument Roslagen, Styrdokument Stockholm 23 november, 2014
Scouternas stadgar
 1 file(s)  41 downloads
Styrdokument Birka, Styrdokument Roslagen, Styrdokument Stockholm 23 november, 2014