Roslagens Utmanar-AU

Om du är utmanarscout har du många möjligheter till rolig scouting.

Roslagens Scoutdistrikt anordnar särskilda arrangemang för utmanarscouter. Utmanarscoutarbetsutskottet (USC-AU) ansvarar också för att föra fram utmanarscouters åsikter och stödja utmanarscouterna i deras verksamheter.

Vad är ett USC-AU?

USC-AU är en förkortning för utmanarscoutsarbetsutskott. Vi är utskott från våra respektive distriktsstyrelser och är ansvariga för att hitta på kul arrangemang för er att komma på och för att representera er i distriktsstyrelserna.

Roslagens USC-AU är ett arbetsutskott till Roslagens distriktsstyrelse. AU:ts medlemmar bestäms varje år av de utmanarscouter som deltar vid Ting.

Följ os på Facebook: Utmanarscout Roslagen