Roslagens Utmanar-AU

Utmanarscouternas arbetsutskott (USCAU eller Utmanar-AU:t) planerar arrangemang (arr) för utmanarscouter i distriktet. Scouter från andra distrikt är vanligtvis välkomna på arr och vissa arr samplaneras i Stockholmsregionen.

Arrangemang

De arrangemang som alltid återkommer är Ting och Försmak, som alla AU:n arrangerar tillsammans till bästa förmåga. På Ting väljs kommande AU och under Försmak får tredje års äventyrare få se hur Utmanarlivet är och får veta lite mer om vad arrangemang är. Det här två arrangemangen arrangerar alla AU:n i Stockholms-regionen tillsammans. Dessutom arrangerar vi i Roslagens AU andra arrangemang under året, dessa varierar får år till år.

Möten

AU:t brukar träffas en eller två gånger i månaden och ha möten i upp till tre timmar. Under mötena följer vi alltid en dagordning. AU:t har fasta ansvarsposter och mötena leds av ordföranden och dokumenteras i protokoll som skrivs av sekreteraren. Mängden arbete beror på många olika saker, till exempel hur mycket tid vi har på oss innan nästa planerade arrangemang, hur många deltagare som kommer och hur långt arrangemanget är planerat att vara. Till vår hjälp har vi två vuxen-ansvariga (VUX) vars uppgift är finnas till hands när vi behöver hjälp och att rycka in när det uppstår problem, eller helst innan.

Hur väljs AU:t

AU:t i Roslagen väljs under arrangemanget Ting och brukar bestå av 5-10 medlemmar, som sitter i AU:t under ett år. Arbetsutskottet har som uppgift att arrangera evenemang och aktiviteter för utmanarscouter i Roslagens scoutdistrikt. Det kan handla om allt från en helg med film och mys, till några timmars pengainsamling till en välgörenhetsorganisation. De enda arrangemangen som AU:t måste genomföra under ett verksamhetsår är Ting och Försmak + 1 annat arrangemang.

Följ oss gärna på våra sociala medier:

Instagram: @roslagenuscau

Följ oss på Facebook: Utmanarscout Roslagen

Kontakta AU:t

e-post: roslagens-uscau@scoutkansliet.se

Det är vi som är Roslagens Utmanar-AU:

Namn Kår Post
Tuva Kristensson Österåker scoutkår Ekonomiansvarig
Edvin Kvissberg Danderyds sjöscoutkår PR-ansvarig
Romina Safaví Bayat Österåker scoutkår Vice ordförande, mötesordförande
Benjamin Calmerman Österåker scoutkår PR-ansvarig
Kai Ejderby  Danderyds sjöscoutkår Ordförande, DS-representant
Cecilia (Cissi) Tengström Lidingö-Brevik sjöscoutkår PR-ansvarig
Astrid Stålstrand Täby kyrkby scoutkår Sjukvård, DS-representant, mötesordförande

VUX:ar i Roslagens Utmanar-AU:

Namn Kår
Victor Svedenblad Djursholms scoutkår
Saga Ernberg Djursholms scoutkår

Mötesprotokoll

Titel
Roslagen AU Protokoll 20200107
1 file(s) 2 downloads
Roslagen AU Protokoll 21 januari, 2020
Roslagen AU Protokoll 20191128
1 file(s) 3 downloads
Roslagen AU Protokoll 3 december, 2019
Roslagen AU Protokoll 20191107
1 file(s) 3 downloads
Roslagen AU Protokoll 3 december, 2019
Roslagen AU Protokoll 20191020
1 file(s) 3 downloads
Roslagen AU Protokoll 3 december, 2019
Roslagen AU Protokoll 20191102
1 file(s) 4 downloads
Roslagen AU Protokoll 25 november, 2019
Roslagen AU Protokoll 20191009
1 file(s) 3 downloads
Roslagen AU Protokoll 25 november, 2019

Protokoll från möten med Reg-AU:t (Regionens alla AU:n ) 

Titel
Protokoll Reg-AU 20200113
1 file(s) 10 downloads
Reg-AU protokoll 22 januari, 2020