Roslagens Utmanar-AU

Utmanarscouternas arbetsutskott (USCAU eller Utmanar-AU:t) planerar arrangemang (arr) för utmanarscouter i distriktet. Scouter från andra distrikt är vanligtvis välkomna på arr och vissa arr samplaneras i Stockholmsregionen.

Arrangemang

De arrangemang som alltid återkommer är Ting och Försmak, som alla AU:n arrangerar tillsammans till bästa förmåga. På Ting väljs kommande AU och under Försmak får tredje års äventyrare få se hur Utmanarlivet är och får veta lite mer om vad arrangemang är. Det här två arrangemangen arrangerar alla AU:n i Stockholms-regionen tillsammans. Dessutom arrangerar vi i Roslagens AU andra arrangemang under året, dessa varierar får år till år.

Möten

AU:t brukar träffas en eller två gånger i månaden och ha möten i upp till tre timmar. Under mötena följer vi alltid en dagordning. AU:t har fasta ansvarsposter och mötena leds av ordföranden och dokumenteras i protokoll som skrivs av sekreteraren. Mängden arbete beror på många olika saker, till exempel hur mycket tid vi har på oss innan nästa planerade arrangemang, hur många deltagare som kommer och hur långt arrangemanget är planerat att vara. Till vår hjälp har vi två vuxen-ansvariga (VUX) vars uppgift är finnas till hands när vi behöver hjälp och att rycka in när det uppstår problem, eller helst innan.

Hur väljs AU:t

AU:t i Roslagen väljs under arrangemanget Ting och brukar bestå av 5-10 medlemmar, som sitter i AU:t under ett år. Arbetsutskottet har som uppgift att arrangera evenemang och aktiviteter för utmanarscouter i Roslagens scoutdistrikt. Det kan handla om allt från en helg med film och mys, till några timmars pengainsamling till en välgörenhetsorganisation. De enda arrangemangen som AU:t måste genomföra under ett verksamhetsår är Ting och Försmak + 1 annat arrangemang.

Följ oss gärna på våra sociala medier:

Instagram: @roslagenuscau

Följ oss på Facebook: Utmanarscout Roslagen

Kontakta AU:t

e-post: roslagens-uscau@scoutkansliet.se

Det är vi som är Roslagens Utmanar-AU:

Namn Kår Post
Ludvig Björkstedt Norra Lidingö scoutkår
Max Andell Österåker scoutkår
Tova Rossby Djursholms scoutkår
Freja Lambourne Djursholms scoutkår
Fabian Varli Danderyd sjöscoutkår

VUX:ar i Roslagens Utmanar-AU:

Namn Kår
Victor Svedenblad Djursholms scoutkår
Saga Ernberg Djursholms scoutkår

Mötesprotokoll

Titel
Roslagen AU Protokoll 20201209
1 1 download
Roslagen AU protokoll 20 9 december, 2020
Roslagen AU Protokoll 20201112
1 0 download
Roslagen AU protokoll 20 12 november, 2020
Roslagen AU Protokoll 20201020
1 0 download
Roslagen AU protokoll 20 20 oktober, 2020
Roslagen AU Protokoll 20201007
1 0 download
Roslagen AU protokoll 20 7 oktober, 2020
Roslagen AU Protokoll 20201003
1 2 downloads
Roslagen AU protokoll 20 3 oktober, 2020

  Titel
  Roslagen AU Protokoll 20191128
  1 3 downloads
  Roslagen AU Protokoll 28 november, 2019
  Roslagen AU Protokoll 20191107
  1 3 downloads
  Roslagen AU Protokoll 7 november, 2019
  Roslagen AU Protokoll 20191102
  1 4 downloads
  Roslagen AU Protokoll 2 november, 2019
  Roslagen AU Protokoll 20191020
  1 3 downloads
  Roslagen AU Protokoll 20 oktober, 2019
  Roslagen AU Protokoll 20191009
  1 4 downloads
  Roslagen AU Protokoll 9 oktober, 2019


   Protokoll från möten med Reg-AU:t (Regionens alla AU:n ) 

   Titel
   Protokoll Reg-AU 20200113
   1 12 downloads
   Reg-AU protokoll 22 januari, 2020