Roslagens Utmanar-AU

Om du är utmanarscout har du många möjligheter till rolig scouting.

Roslagens Scoutdistrikt anordnar särskilda arrangemang för utmanarscouter. Utmanarscoutarbetsutskottet (USC-AU) ansvarar också för att föra fram utmanarscouters åsikter och stödja utmanarscouterna i deras verksamheter.

Vad är ett USC-AU?

USC-AU är en förkortning för utmanarscout arbetsutskott. Utmanarscout Arbetsutskottet (USC-AU) ansvarar också för att föra fram utmanar scouters åsikter och stödja utmanar scouterna i deras verksamheter.

Vi är utskott från våra respektive distriktsstyrelse och är ansvariga för att hitta på kul arrangemang för er att komma på och för att representera er i distriktsstyrelsen. Vi gör arrangemang som t.ex. Försmak, Ting och andra roliga arrangemang.

Vi i au:t i år är:

Namn: Jesper Lidbaum

Post: Ordförande

Kår: Vallentuna Scoutkår

Namn: Astrid Stålstrand

Post: vice ordförande

Kår: Täby Kyrkby Scoutkår

Namn: Kakan Ejderby

Post: Ledamot

Kår: Danderyds Sjöscoutkår

Namn: Cecilia (Cissi) Tengström

Post: Ledamot

Kår: Lidingö-Breviks Sjöscoutkår

Namn: Matilda Gramenius

Post: Ledamot

Kår: Lidingö-Breviks Sjöscoutkår

Namn: Nicole Engman

Post: PR-ansvarig

Kår: Österåkers Scoutkår

Namn: Arvid Rossby

Post: DS-representant

Kår: Djursholms Sjöscoutkår

Namn: Elliot Bröms-Thell

Post: Ledamot

Kår: Roslags Näsby Scoutkår

Sen har vi en vuxen ansvarig:

Namn: Victor Svedenblad

Post: VUX

Kår: Djursholms Sjöscoutkår

Roslagens USC-AU är ett arbetsutskott till Roslagens distriktsstyrelse. AU:ts medlemmar bestäms varje år av de utmanarscouter som deltar vid Ting.

Följ oss gärna på våra sociala medier:

Instagram: @roslagenuscau

Följ oss på Facebook: Utmanarscout Roslagen