Utmanarscouternas arbetsutskott (USCAU eller Utmanar-AU:t) planerar arrangemang (arr) för utmanarscouter i distriktet. Scouter från andra distrikt är vanligtvis välkomna på arr och vissa arr samplaneras i Stockholmsregionen.

Arrangemang

De arrangemang som alltid återkommer är Ting och Försmak, som alla AU:n arrangerar tillsammans till bästa förmåga. På Ting väljs kommande AU och under Försmak får tredjeårs äventyrare se hur Utmanarlivet är och får veta lite mer om vad arrangemang är. De här två arrangemangen arrangerar alla AU:n i Stockholms-regionen tillsammans. Dessutom arrangerar vi i Roslagens AU andra arrangemang under året, dessa varierar från år till år.

Så väljs AU:t

AU:t i Roslagen väljs under arrangemanget Ting och brukar bestå av 5-10 medlemmar, som sitter i AU:t under ett år. Arbetsutskottet har som uppgift att arrangera evenemang och aktiviteter för utmanarscouter i Roslagens Scoutdistrikt. Det kan handla om allt från en helg med film och mys, till några timmars pengainsamling till en välgörenhetsorganisation. De enda arrangemangen som AU:t måste genomföra under ett verksamhetsår är Ting och Försmak + 1 annat arrangemang.

Möten

AU:t brukar träffas en eller två gånger i månaden och ha möten i upp till tre timmar. Under mötena följer vi alltid en dagordning. AU:t har fasta ansvarsposter och mötena leds av ordföranden och dokumenteras i protokoll som skrivs av sekreteraren. Mängden arbete beror på många olika saker, till exempel hur mycket tid vi har på oss innan nästa planerade arrangemang, hur många deltagare som kommer och hur långt arrangemanget är planerat att vara. Till vår hjälp har vi två vuxen-ansvariga (VUX) vars uppgift är finnas till hands när vi behöver hjälp och att rycka in när det uppstår problem, eller helst innan.

Reg-AU

Vi har ett nära samarbete med de andra Au’na i regionen: Birkas AU, Stockholms AU och Södertörns AU. Tillsammans har vi en grupp som heter Reg-AU, vi träffas ca en gång i månaden och planerar bland annat Ting och försmak tillsammans. Alla arrangemang vi gör inom Reg-Au’t är öppna för alla utmanare i regionen.

Informationsflöde

Informationen om våra och de andra Au’nas arrangemang kan fås på flera sätt. I Roslagens nyhetsbrev, som skickas ut via mail en gång i månaden (förutom under sommaren) till alla medlemmar över 15 år i distriktet, skriver vi in när vi har evenemang på gång. Här på hemsidan skriver vi in våra arrangemang i kalendariet. Vi postar också på våra sociala medier, följ oss gärna!

Det är vi som är Roslagens Utmanar-AU:

 • Freja Lambourne, Djursholms scoutkår

 • Tova Rossby, Djursholms scoutkår

 • Skrake Malmlund, Vallentuna scoutkår

 • Alexander Löf, Danderyds sjöscoutkår

 • Teodor Hård Af Segerstad, Norra Lidingö sjöscoutkårIdun Furuvik, Vallentuna scoutkår

VUX:ar i Roslagens Utmanar-AU:

 • Victor Svedenblad, Djursholms scoutkår
 • Astrid Stålstrand, Täby Kyrkby scoutkår

Mötesprotokoll

Titel

  Titel

   Titel


    Protokoll från möten med Reg-AU:t (Regionens alla AU:n ) 

    Titel
    Protokoll Reg-AU 20200113
    1 12 downloads
    Reg-AU protokoll 22 januari, 2020