Våra nyhetsbrev

Distriktsstyrelsen 2024

Du når hela styrelsen på dsroslagen@scoutkansliet.se

Minna Storm

Minna Storm

Distriktsordförande
Carl Axberg

Carl Axberg

Vice ordförande
Lars Sporrong

Lars Sporrong

Ledamot
Catharina Stenermark

Catharina Stenermark

Ekonomiansvarig
Mladen Bošnjak

Mladen Bošnjak

Ledamot

Valberedningen

Valberedningen består av: 

 • Alexander Löf, Danderyds Scoutkår, sammankallande för valberedningen
 • Rasmus Sundqvist, Täby Kyrkby scoutkår
 • Sarah Möller, Lidingö Brevik scoutkår

Nominera till nästa distriktsstyrelse eller förtroendeposter! 

Känner du någon som brinner för tävlingar, kurser eller något annat inom distriktet? Är du en person som vill jobba med verksamhetsutveckling eller personal- och ekonomifrågor? Skicka in din kandidatur eller nominera någon annan genom att skicka ett mail till valberedningen.

När du nominerar uppge:

  • Namn på den du nominerar
  • Scoutkår
  • Telefonnummer (mobil/hem)
  • E-postadress
  • En kort beskrivning över varför den nominerade skulle passa i nästa års styrelse
  • Vem du är som nominerar
  • Dina kontaktuppgifter (om vi vill ställa några frågor)

Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorerna 2024 är:

Åsa Neumann, Danderyds Sjöscoutkår, verksamhetsrevisor
Ulrika Palmer, Danderyds Sjöscoutkår, verksamhetsrevisor

Jakob Holzwarth, Vallentuna Scoutkår, revisorssuppleant
Ina Norrthon, Täby Kyrkby scoutkår, revisorssuppleant

Uppdrag:

Verksamhetsrevisorernas uppdrag är att hålla koll på att distriktsstyrelsen följer den verksamhetsplan och budget som det beslutats om på distriktsstämman.

Arbetsgrupper

Roslagens scoutdistrikt har skapat sex olika arbetsgrupper som kommer att jobba med att förverkliga årets verksamhetsplan.

Vill du vara med i någon av distriktets arbetsgrupper?
Kontakta styrelsen på dsroslagen@scoutkansliet.se om du vill veta mer eller är intresserad av att vara med i gruppen.

Utbildning

Distriktets medlemmar ska ha tillgång till bra och intressanta utbildningar, både basutbildningar som ges av Scouternas Folkhögskola och intressekurser som arrangeras av distriktet, exempelvis SjöLU. Utbildningsgruppen hjälper kårernas utbildare att få iväg scouter och ledare på passande kurser, bland annat genom att göra reklam för kurserna. Gruppen ser också till så att det finns intressanta kurser och utbildare till de kurser som arrangeras av distriktet. Under året kommer Utbildningsgruppen att ta fram en plan för vad en sjukvårdskurs bör innehålla och hur den ska läggas upp.

Är du intresserad av utbildning och kurser för distriktets medlemmar? Då ska du vara med i distriktets utbildningsgrupp!

Kontakta: utbildningroslagen@scoutkansliet.se

Sammankallande: Kerstin Ejderby

Tävlingar

Att mötas och umgås under tävlingsform ska vara både roligt och inspirerande. Distriktets medlemmar kan göra detta genom vår egen tävling Roslagens dag, eller Regionsmästerskap i Nattorientering som arrangeras av distriktets tävlingsgrupp. Tillsammans med övriga distrikt är vi dessutom med och arrangerar Scouternas Natt och Älghornstävlingen på Scouternas Dag. Tävlingsgruppen kommer under året att ta fram ett regelhäfte med uppdaterade regler för Roslagens dag, samt undersöka om det går att använda samma sorts poängräknings-system som Sjöscoutdagen använder. Dessutom ska tävlingsgruppen tillsammans med övriga distrikt i regionen, försöka att etablera en återkommande tävling för samtliga åldersgrupper.

Är du intresserad av att arrangera och planera tävlingar för distriktets medlemmar och samverka med övriga distrikt kring tävlingar? Gillar du dessutom att skapa ordning och reda och regler? Då ska du vara med i distriktets tävlingsgrupp!

Kontakta: arrangemangroslagen@scoutkansliet.se

Sammankallande: Leif Engman

Arrangemang

Distriktet skapar återkommande arrangemang för att kårerna ska får en chans att umgås över kårgränserna. Arrangemangen skapas av distriktets arrangemangsgrupp. Under året ska gruppen planera och genomföra en Välgörenhetsmarsch och en Challenge. För välgörenhetsmarschen ska gruppen ta fram riktlinjer för vilka organisationer distriktet vill stödja, arbeta fram en genomförandemanual och låta distriktets medlemmar vara med och rösta på vilken organisation som ska stödjas. För distriktets Challenge ska gruppen planera en ny inriktning än tidigare år, samt se till att den genomförs under våren.

Vill du skapa en struktur för våra återkommande arrangemang och vara med och planera och genomföra vår Välgörenhetsmarsch och Challenge? Då ska du vara med i distriktets arrangemangsgrupp.

Sammankallande: Minna Storm

Ekonomi

Distriktets pengar ska förvaltas på ett bra och ansvarsfullt sätt och kunna komma distriktets kårer och medlemmar till godo. För att detta ska ske på bästa sätt har ett styrdokument för förvaltning av distriktets fria medel upprättats. Distriktets ekonomigrupp fortsätter att utveckla detta styrdokument och har uppsikt över distriktets ekonomi. Dessutom ska man se till så att kårerna söker anslag för utbildning och arrangemang så att distriktets pengar används på ett bra sätt.

Är du intresserad av ekonomi och ekonomisk förvaltning eller intresserad av att få kårer att ansöka om distriktets pengar? Då ska du vara med i distriktets ekonomiska grupp.

Kontakta: dsroslagen@scoutkansliet.se

Sammankallande: Minna Storm och Carl Axberg

Skutpodden & sociala medier

En viktig del i distriktets verksamhet är att se till att kårer och scouter får ta del av information samt underlätta för samordning mellan kårer och individer. Scoutkansliet stöttar oss med kommunikation på distriktsnivå.

Distriktets har en egen podd heter Skutpodden, den är en av kanalerna som distriktet använder för att sprida information och inspiration. Skutpodden kommer ut med 2-4 avsnitt per år. Distriktet har en informations-grupp som gör Skutpodden och kontinuerligt publicerar inslag som är underhållande, upplysande och upplysande i distriktets sociala medier-kanaler. Gruppen gör reportage ute hos våra kårer eller från våra arrangemang som sedan publiceras i våra kanaler.

Vill du vara med och sprida information, inspiration och underhållning i distriktets sociala medier och göra roliga reportage till Skutpodden? Då ska du vara med i distriktets informations-grupp.

Kontakta: roslagensordforande@scoutkansliet.se

Sammankallande: Minna Storm och Carl Axberg

911 scoutkår

En viktig uppgift för distriktet är att förenkla för, och hjälpa kårerna, särskilt kårer som kämpar och har det svårt. Gruppen ”911 Scoutkår” finns som ett bollplank för kårer som har frågor och kan även agera som en resurs-jour för kårerna. Gruppen samordnar sina insatser med ”Regionala Utvecklingskansliet”.

Vill du vara med och stödja och hjälpa distriktets kårer och agera resurs-jour? Då ska du vara med i distriktets grupp ”911 scoutkår”!

Kontakta: dsroslagen@scoutkansliet.se