Välkommen på distriktsstämma!

Datum: söndag 23 oktober 2022
Tid: 9:30-15:30 (incheckning från kl 09:00).
Plats: Viksjö scoutkårs stuga Fjällvik, Ekollongränd 2, Järfälla (+digitalt för de som inte kan delta på plats)
Anmälan: Senast fredag den 16 oktober här >>
Sista datum för att skicka in motioner: den 25 september.
Röstning kommer att ske i VoteIt. Du behöver ha tillgång till dator eller smartphone oavsett hur du deltar, så att du kan vara med i omröstningarna.
Handlingar till stämman kommer att skickas ut till kårerna och läggas upp här senast 2 oktober.

Eftersom vi är en barn- och ungdomsorganisations ser vi gärna att fler unga finns representerade på stämman. Informera era unga scouter om stämman, vår demokratiska process och uppmuntra dem att vara med och påverka!

Varje scoutkår med minst fem medlemmar yngre än 26 år får skicka 3 ombud till distriktsstämman. Utöver detta får varje kår skicka ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio.

Det medlemsantal som avses är kårens medlemmar 31 december året före stämman. Kårer med noll mandat har inte minst fem medlemmar under 26 år, har inte antagit några stadgar, eller har startat under året.

Motion till distriktsstämman

Varje medlem i distriktet har rätt att skicka in motioner till distriktsstämman.
Skicka din motion med e-post till dsbirka@scoutkansliet.se

Här finns exempel på hur man skriver en motion och förklaringar om vad en motion är >>

Nominera till nästa distriktsstyrelse!

Känner eller är du någon som brinner för tävlingar, kurser, eller något annat av allt det fantastiska vi gör tillsammans i distriktet? Vill du vara aktiv i verksamhetsutveckling eller ekonomifrågor?

Då ska du skicka in en nominering till birkaval@scoutkansliet.se