Distriktsstämma Birka

Välkommen på distriktsstämma!

Lördag den 16 oktober 2021 är alla kårer i Birka scoutdistrikt kallade till årets distriktsstämma.

Datum: Lördag 16 oktober
Tid: Registrering från kl. 09.00 Stämman startar kl 09.30
Plats: Distriktsstämman kommer att genomföras digitalt via Zoom och VoteIt
Länk till zoom-mötet: https://us06web.zoom.us/j/96743113292?pwd=SmlsVFRYMWR0Kzg1TWhjcTA1QmMxQT09

Meeting ID: 967 4311 3292
Passcode: 282521

Anmälan: Anmäl dig via scoutnet >>
Senast 7 oktober


Om stämman

Birkas distriktsstämma kommer att genomföras digitalt med hjälp av Zoom och VoteIT.

De formella delarna av stämman går via VoteIT, det mötesverktyg som har använts på Demokratijamboree de senaste åren, det är här vi tar besult ochgör omrösningar.

I VoteIT kommer det finnas möjlighet att läsa de förslag som finns, diskutera dessa och att lämna in nya yrkanden. Omröstningarna under mötet kommer också att ske i VoteIT.

För att kommunicera under mötet använder vi oss av Zoom, där mötes-presidiet leder det mötet och uppmärksammar yrkande, frågor och svar som kommer in via chatt eller handuppräckning.

Det går bra att samla kårens ombud och observatörer i  scoutlokalen och vara med på stämman via Zoom-mötet, tillsammans med de som sitter själva.

Zoom-mötet kommer att vara öppet från kl. 09.00 för att ge alla möjlighet att ansluta och få ordning på tekniken.


Handlingar till Stämman

Titel
Handlingar till Birka distriktsstämma 2021
1 file(s) 33 downloads
Birka distriktsstämma, Handlingar Birka 2021 24 september, 2021
Bilaga 1- Birka verksamhetsberättelse 2020
1 file(s) 22 downloads
Handlingar Birka 2021 24 september, 2021
Bilaga 2 -Årsredovisning inkl revisionsberättelse 2020
1 file(s) 16 downloads
Handlingar Birka 2021 24 september, 2021
Bilaga 3 -Långsiktig ekonomisk plan för Birka scoutdistrikt
1 file(s) 19 downloads
Handlingar Birka 2021 24 september, 2021
Bilaga 4 -Scouternas riktlinjer för kapitalförvaltning
1 file(s) 14 downloads
Handlingar Birka 2021 24 september, 2021
Bilaga 5- Medlemsavgift och preliminär medlemsavgift
1 file(s) 20 downloads
Handlingar Birka 2021 24 september, 2021

Motion till distriktsstämman

Varje medlem i distriktet har rätt att skicka in motioner till distriktsstämman.
Du som vill lämna en motion kan göra det fram till och med den 18 september.
Skicka din motion med e-post till dsbirka@scoutkansliet.se

Om du vill ha hjälp med att skriva eller formulera din motion, så kan du gå in på distriktets webbplats, här finns exempel på hur man skriver och förklaringar om vad en motion är >>

Nominera till nästa distriktsstyrelse!

Känner eller är du någon som brinner för tävlingar, kurser, eller något annat av allt det fantastiska vi gör tillsammans i distriktet? Vill du vara aktiv i verksamhetsutveckling eller ekonomifrågor?

Då ska du skicka in en nominering till birkaval@scoutkansliet.se 

Handlingar

Handlingar till stämman kommer att skickas ut till kårerna och läggas upp senast 24 september.


Protokoll och handlingar från tidigare stämmor kan du se under Distriktshandlingar >>

Antal ombud per kår:

Kår Antal ombud
Adelsö Munsö scoutkår 2
Barkarby-Skälby scoutkår 6
Bergshamra scoutkår 4
Bollstanäs scoutkår 6
Färingsö Sjöscoutkår 5
Homenetmen Stockholm Scoutkår 3
Jakobsbergs scoutkår 4
Kallhälls scoutkår 5
Märsta scoutkår 5
Rosersbergs scoutkår 3
Roverscoutkåren Hügglo 0
S:t Petrus scoutkår 4
Sollentuna Norra scoutkår 7
Sollentuna Södra Scoutkår 15
Solna scoutkår 5
Solna Sjöscoutkår 4
Sundbybergs scoutkår 7
Tibble sjöscoutkår 6
Träkvista Sjöscoutkår 8
Upplands Väsby scoutkår 6
Viksjö scoutkår 7

Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.