Här presenteras de anläggningar som finns i Stockholmsområdet, de ägs och administreras av respektive kår som äger anläggningen. Scoutkansliet administrerar Skatboet och Vässarö.

Längre ner på sidan finns en lista med alla stugor i regionen.
Kontakta Scoutkansliet om du vill ändra informationen för en stuga du är ansvarig för.