BirkaBallt

– En härlig scoutdag för alla Birkas scouter!

2 oktober 2022 

Birka Scoutdistrikt välkomnar
alla scouter, ledare, funktionärer och föräldrar till
en rolig och fartfylld dag!

Varje patrull, avdelning för Spårar- och Bäverscouter, besöker kontrollerna i den ordning som passar dem. Helst ska alla kontroller ligga så att de syns från alla andra kontroller. På kontrollerna får patrullerna poäng baserat på samarbete, närvaro och prestation. Poängen noteras på patrullens startkort och i en liggare på kontrollen. Förutom kontrollerna finns en poängjakt där patrullen kan samla poäng mellan kontrollerna, patrullen får uppgiften signerad av en funktionär. De patruller som vill delta i tävlingen om grenens vandringspris markerar det på startkortet, alla startkort ska lämnas in när kontrollerna stängs. Under dagen finns ett antal kringaktiviteter som scouterna kan ägna sig åt i väntan på prisutdelning och avslutning.

Kontroller

Alla kårer i distriktet ska bidra med kontroller till BirkaBallt. Kontrollen ska vara max 15 min och vara i 2 uppsättningar för varje gren. Man kan välja att göra en egen kontroll eller att göra en tillsammans med en eller två andra kårer.

Anmälan kontroller

Kontroller behöver anmälas snarast. Om ni önskar idéer till kontroller kan ni skriva det i kontroll-anmälan, då tilldelas ni en kontroll som ni får detalj planera och genomföra.

Klicka här för att anmäla kontroll till din kår >> 

Syftet med BirkaBallt är att vara en mötesplats för scouter. Värdskapet för BirkaBallt roterar mellan de olika kretsarna i distriktet.