BirkaBallt

BirkaBallt

– En härlig scoutdag för alla Birkas scouter!

26 september 2021

Sollentuna-kårerna välkomnar
alla scouter, ledare, funktionärer och föräldrar till
en rolig och fartfylld dag!

Syftet med BirkaBallt är att vara en mötesplats för scouter. Vi gör aktiviteter tillsammans i form av ett antal kontroller. Värdskapet för BirkaBallt roterar mellan de olika kretsarna i distriktet.

Varje patrull, avdelning för Spårar- och Bäverscouter, besöker kontrollerna i den ordning som passar dem. Helst ska alla kontroller ligga så att de syns från alla andra kontroller. På kontrollerna får patrullerna poäng baserat på samarbete, närvaro och prestation. Poängen noteras på patrullens startkort och i en liggare på kontrollen. Förutom kontrollerna finns en poängjakt där patrullen kan samla poäng mellan kontrollerna, patrullen får uppgiften signerad av en funktionär. De patruller som vill delta i tävlingen om grenens vandringspris markerar det på startkortet, alla startkort ska lämnas in när kontrollerna stängs. Under dagen finns ett antal kringaktiviteter som scouterna kan ägna sig åt i väntan på prisutdelning och avslutning.

Kontroller
Alla kårer i distriktet ska bidra med kontroller till BirkaBallt. Kontrollen ska vara max 15 min och vara i 2 uppsättningar för varje gren. Man kan välja att göra en egen kontroll eller att göra en tillsammans med en eller två andra kårer.

__________________

Information om tävlingsdagen 2021

Nu är det strax dags för BirkaBallt och vi kommer att vara drygt 80 patruller från 11 olika kårer vilket är jätteroligt!

Det är viktigt att prata med era scouter om att  hålla avstånd vid kontrollen och om man väntar för att få starta en kontroll. Se även till att detta följs när scouterna samlas för dagen.

Ta er till/från tävlingen

Vi ser gärna att ni åker kollektivt eller samåker då det är begränsat utrymme och ont om parkering, vid Holken.

Tävlingsplatsen ligger delvis i Tegelhagens Naturreservat, därför är det viktigt att komma ihåg att vara lite extra rädd om naturen, men det är ju vi scouter experter på😉

Toaletter

Toalett finns vid Holken och Skutan. Den medhavda matsäcken äter patrullen när det passar patrullen (det finns inte uppvärmningsmöjligheter), kontrollerna kommer inte att stänga för lunchpaus.

Tävlingsdagen

Vi har strukturerat dagen så att alla kårer är indelade i startgrupper med varsin tid för  anmälan och hämta startkorten, vilken sker i tävlingskansliet vid Holken. Förhoppningen är att kunna ha denna placerad utomhus för att undvika trängsel. En person per avdelning anmäler patrullen och hämtar startkort. På alla startkort står den kontroll där ni startar, så att vi sprider ut oss över hela tävlingsplatsen direkt.

Avslutet på dagen sker på samma sätt då alla kårer får sin sluttid då startkort ska lämnas in i kansliet samt patrullflagga ska fotograferas. Slottider för inlämning av startkortet är viktigt för att alla patruller ska få lika mycket tid för tävlingen, men också att möjliggöra att vi slipper trängsel vid kansliet samt vid hämtning av scouter.

Start och avslutningstider:

Samlingstider: 9.15 9.30 9.45 10.00 10.15
Barkarby Skälby Scoutkår x
Bollstanäs Scoutkår x
Jakobsbergs Scoutkår x
Sollentuna Norra Scoutkår x
Sollentuna Södra Scoutkår x
Solna Scoutkår x
Solna Sjöscoutkår x
Sundbybergs Scoutkår x
Viksjö Scoutkår x
Rotebro Scoutkår x
Upplands Väsby Scoutkår x
Avslutningstider: 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00

Information om kontroller

Varje kår har valt en typ av kontroll och får utforma tävlingsmomentet på egen hand.
Varje kontroll är max 15 minuter. Kontrollen skall vara dubblerad för varje gren.

Information från kontrollant-möte 2 september 2021 >>

BirkaBallt 2021

Resultat från tävlingen:

Presentation av resultat 2021 >>

Resultat Birkaballt 2021 >>

Upphittat >>


Kontakta tävlingsledningen på:

Birkaballt@scoutkansliet.se

Viktiga datum:

27 augusti – Sista anmälningsdag för kontroller (maila kårens kontroll till birkaballt@scoutkansliet.se)

2 september– Kontrollantsamling (digitalt) kl 20.30 – Alla kontroller behöver göra en riskbedömning (Inbjudan till mötet >>)

16 september – Sista anmälningsdag för patruller och avdelningar

26 september- BirkaBallt! (Silversvansen och Kurreskuttet körs parallellt)

Dagsprogram för BirkaBallt (preliminärt)

09.00 Kontrollantsamling – Kontrollansvariga samlas vid sekretariatet för genomgång.
9.15-10.15 Incheckning och spridda starter för avdelning och patrull vid sekretariatet.
09.30 – 15.00 Kontrollerna är öppnar och tävlingen är igång.

Lunch äts under tävlingens gång när det passar er. Ingen gemensam lunch-paus.

15.00 Tävlingen avslutas

Sluttiden för tävlingen är ändrad från kl. 14 till kl. 15

Vägbeskrivning:

Plats för BirkaBallt 2021 är:
Tegelhagen i Sollentuna, i nära anslutning till Sollentuna Södras lokal Holken.

Med bil:
15 minuter från Stockholms city till Tegelhagen i södra Sollentuna, Skogstorpsvägen 372. ( mindre parkering finns i anslutning till Tegelhagsskolan. )

Med kollektivtrafik:
Det är gångavstånd från såväl buss (Anhaltsvägen, 178, 523, 526) som pendeltåg (Helenelundsstation).

Ta med:

• Kläder efter väder
• Matsäck till lunch
• Patrullflagga
• Vandringspriserna från Birkaballt 2019
• Glatt humör

Vilken krets arrangerar BirkaBallt?

2021- Östra kretsen
2022- Solna-Sundbybergs kretsen
2023- Mälarökretsen
2024- Västra kretsen
2025- Norra kretsen
2026- Östra kretsen
2027- Solna-Sundbybergs kretsen
2028- Mälarökretsen