BirkaBallt

Västra kretsen (Viksjö, Jakobsberg, Barkarby-Skälby, Kallhäll och Tibble Sjö) bjuder in till kalas lördag 13 april då vi ska fira att BirkaBallt, Birkas distriktstävling, fyller 25 år!
Vi träffas vid Slammertorp i Kallhäll för en dag fylld av aktiviteter, firande och andra roligheter! Och även fast BirkaBallt genomförs i form av en tävling kan man så klart delta utan att bry sig om poängen, bara komma och ha kul!
Men för att vi ska kunna genomföra detta behöver vi hjälp av alla er andra kårer i Birka med att ta fram, bemanna och genomföra roliga kontroller för våra scouter. Ju fler kontroller, ju roligare för scouterna! Kontrollerna ska vara dubblade, det vill säga ha möjlighet att ta emot två avdelningar/patruller parallellt, per gren. För att inte få alltför många uppsättningar av kontrollen är det okej att räkna Familjescouter, Bävrar och Spårare som en gren, Upptäckare som en gren samt Äventyrare och Utmanare som en gren.
Temat för årets BirkaBallt är kalas så kontrollen ska ha anknytning till det på något sätt.

PS. Får ni av någon anledning inte ihop en kontroll själva så gå ihop med en grannkår eller skriv det i kontrollanmälan så kan vi para ihop kårer som inte mäktar med en egen kontroll. DS.

Anmäl ert intresse att anordna en kontroll senast 18/2:

I anmälan anger ni vilken kontroll ni helst vill arrangera, till exempel eldning, sjukvård eller något helt annat. Anmäler flera kårer samma kontroll gäller först till kvarn så anmäl er omgående. Därefter inbjuds ni till ett informationsmöte för vidare dialog och instruktioner.
Anmälan av deltagare sker i mars.
Mer information om detta kommer i slutet av februari.
Har du några frågor eller funderingar kontaktar du birkaballt@scoutkansliet.se.

Nyheter

BirkaBallt 2024: 13 april

Anmälan om intresse att anordna en kontroll:

Anmälan av deltagare: sker i mars

Info om BirkaBallt:
Det första BirkaBallt ägde rum 1999 på Järvafältet i Jakobsberg med sloganen “ängen är poängen”. Tanken bakom var att skapa en mötesplats för distriktets scouter, ledare och funktionärer. En plats med liv och rörelse där man kan knyta nya kontakter och se att vi är många, en stor gemenskap. Därav ägde arrangemanget rum på en stor äng där alla hela tiden kunde se varandra.
Själva tävlingen genomförs genom att scouterna besöker ett antal kontroller där poäng utdelas baserat på prestation, samarbete och scoutmässighet. Oftast finns även någon form av organisationstävling/aktivitet som scouterna kan göra mellan kontrollerna.
Arrangerandet av BirkaBallt roterar mellan distriktets kretsar men samtliga av distriktets kårer bidrar med tävlingskontroller varje år. Arrangerande krets bestämmer om BirkaBallt ska vara på våren eller hösten samt lämpligt datum. Om BirkaBallt arrangeras på våren ska datum meddelas senast på distriktsstämman året innan genomförandet. Arrangeras BirkaBallt på hösten ska datum meddelas senast sista mars.
Efter att kontrollerna har stängt räknas poängen ihop och resultatlistor fastställs. Under denna tid brukar det finnas kringaktiviteter att göra i väntan på prisutdelning och avslutning.

Syftet med BirkaBallt är att vara en mötesplats för scouter. Värdskapet för BirkaBallt roterar mellan de olika kretsarna i distriktet.

Vilken krets arrangerar BirkaBallt?

2021- Östra kretsen
2022- Solna-Sundbybergs kretsen
2023- Mälarökretsen
2024- Västra kretsen
2025- Norra kretsen
2026- Östra kretsen
2027- Solna-Sundbybergs kretsen
2028- Mälarökretsen