BirkaBallt

BirkaBallt

– En härlig scoutdag för alla Birkas scouter!

Norra kretsen välkomnar alla scouter, ledare, funktionärer och föräldrar
till
en rolig och fartfylld dag!

Syftet med BirkaBallt är att vara en mötesplats för scouter. Vi gör aktiviteter tillsammans i form av ett antal kontroller. Värdskapet för BirkaBallt roterar mellan de olika kretsarna i distriktet.

Varje patrull, avdelning för Spårar- och Bäverscouter, besöker kontrollerna i den ordning som passar dem. Helst ska alla kontroller ligga så att de syns från alla andra kontroller. På kontrollerna får patrullerna poäng baserat på samarbete, närvaro och prestation. Poängen noteras på patrullens startkort och i en liggare på kontrollen. Förutom kontrollerna finns en poängjakt där patrullen kan samla poäng mellan kontrollerna, patrullen får uppgiften signerad av en funktionär. De patruller som vill delta i tävlingen om grenens vandringspris markerar det på startkortet, alla startkort ska lämnas in när kontrollerna stängs. Under dagen finns ett antal kringaktiviteter som scouterna kan ägna sig åt i väntan på prisutdelning och avslutning.

Kontroller
Alla kårer i distriktet ska bidra med kontroller till BirkaBallt. Kontrollen ska vara max 15 min och vara i 2 uppsättningar för varje gren. Man kan välja att göra en egen kontroll eller att göra en tillsammans med en eller två andra kårer.

__________________

Inbjudan till BirkaBallt :

Här kommer du att hitta du årets inbjudan >>

Anmälan:

Vi villha in anmälan från kårerna med vilka avdelningar och patruller som kommer att delta senast den xx.

Deltagaravgiften är 100:- per tävlande enhet, avgiften faktureras till kåren i efterhand.

Anmäl er här >>

Viktiga datum:

(Dett kommer att uppdateras när datum sätts)

xx – Sista anmälningsdag för kontroller

xx – Kontrollantsamling

xx – Sista anmälningsdag för patruller och avdelningar

Vilken kontroll genomför din kår?

Vi behöver veta vilken kontroll din kår ska genomföra under BirkaBallt 2020

Anmäl kårens kontroll här >>

Din kår väljer ett ämne för sin kontroll, antingen ett av nedanstående eller ett eget förslag. (Självklart får din kår hålla i två kontroller ni vill.)
Varje kontroll är max 15 minuter. Kontrollen skall vara dubblerad för varje gren.

Förslag på kontroller

 • Livlina
 • Hajkmatlagning
 • Sjövett/ Isvett
 • Eldning
 • Scouthistoria
 • Spårtecken
 • Knopar
 • Surrning
 • Tält- och vindskyddsövningar
 • Orientering
 • Woodcraft
 • Organisation och lek
 • Hinderbana
 • Säckhoppning
 • Kubbspel
 • Samarbete
 • Stormkök
 • Personliga mått

Följande kontroller är bokade:
• Tält- och vindskyddsövningar – Bollstanäs

Dagsprogram för BirkaBallt (preliminärt)

09.00 Kontrollantsamling – Kontrollansvariga samlas vid sekretariatet för genomgång.
9.15-9.45 Incheckning för avdelning och patrull vid sekretariatet.
10.00 – 12.30 Tävlingen startar och kontrollerna öppnar.

De som önskar äta en frukt eller smörgås kan göra detta i en paus.

12.30 Kontrollerna stänger och resultatsammanställning påbörjas.

Paus för lunch.

14.00 Prisutdelning och avslutning.

Vägbeskrivning:

Plats för nästa BirkaBallt är inte bestämt än

Med bil:

Med kollektivtrafik:

Ta med:

• Kläder efter väder
• Matsäck till lunch
• Patrullflagga
• Vandringspriserna från Birkaballt 2019
• Glatt humör

Vilken krets arrangerar BirkaBallt?

2020- Norra kretsen
2021- Östra kretsen
2022- Solna-Sundbybergs kretsen
2023- Mälarökretsen
2024- Västra kretsen
2025- Norra kretsen
2026- Östra kretsen
2027- Solna-Sundbybergs kretsen
2028- Mälarökretsen