TOIS hade den 3 juni ett digitalt möte tillsammans med de kårer som skulle vara med och arrangera Scouternas Natt 2020.
 
Efter diskussioner beslutades att Scouternas Natt inte kommer att genomföras i år, Intresset för att planera och arrangera en alternativ aktivitet var inte heller tillräckligt stort för att driva det vidare.
 
Förslaget från mötet är därför att kårerna satsar på en kåraktivitet och utmanar andra kårer, gärna under den helg som Scouternas Natt var tänkt att hållas, den 10-11 oktober.
 
Planering och genomförande sköts av kårerna på egen hand. De som har förslag på kontroller, aktiviteter m m får gärna sprida detta vidare inom distriktet.
 
Hälsningar från TOIS

Scouternas Natt 10-11 oktober 2020

Scouternas Natt är ett arrangemang på hösten för våra lite äldre scouter. En perfekt aktivitet i början av terminen för att svetsa samman utmanar-, rover eller ledarlaget.

Plats meddelas vid senare tillfälle.

Resultatet från 2019 års tävling finns att ladda ner här >>

Tävlingens upplägg

Tävlingen startar på lördag förmiddagen med dagkontroller som ligger längst en hajk-slinga. Det blir uppehåll i tävlingen för middag och förläggning. Tävlingen fortsätter sedan med en kvälls slinga med kontroller och en nattorientering. Vi avslutar på söndag förmiddag med en större kontroll och med prisutdelning vid 14.30-tiden.

Vilka får tävla?

Tävlingen är öppen för alla scouter från alla distrikten som passar in i någon av nedanstående klasser:

Silverugglan
För patruller, som består av 4–8 äventyrare (företrädesvis 3:åringar och 2:åringar) samt 1-2 ledare. Varje äventyrarscoutavdelning får ställa upp med en patrull.

Hajkbenet
I Hajkbenet tävlar utmanarscouter i lag bestående av 4–8 utmanare. Varje utmanarscoutlag får ställa upp med flera lag i Hajkbenet.

Kruthornet
I Kruthornet tävlar utmanarscouter och roverscouter tillsammans. Laget ska bestå av 4–8 deltagare. Tävlingen är även öppen för mixade lag med yngre deltagare än roverscouter, dock yngst äventyrare. Här kan ni delta om ni har svårt att få ihop till de två andra klasserna och vill slå ihop lag.

KONTAKTUPPGIFTER

Har du några frågor om tävlingen, hör av dig till tois@scoutkansliet.se.