Om Scouternas Natt

Scouternas Natt är en perfekt start på terminen för att svetsa samman
rådspatrullen, utmanar-, rover- eller ledarlaget och få möjlighet att pröva era scoutkunskaper.

Anta utmaningen för en rolig helg, packa ryggsäcken och kom!

Anmälan: Öppnar under 2024 

Arrangemangets upplägg
Arrangemanget startar på lördag förmiddagen med dagkontroller som ligger längst en hajk-slinga. Det blir uppehåll i tävlingen för middag och förläggning. Arrangemanget fortsätter sedan med en kvällsslinga med kontroller och en nattorientering. Vi avslutar på söndag förmiddag med en större kontroll och med prisutdelning under eftermiddagen. Tänk på att vara ute i god tid för att bli avprickade och få startkort och karta!

Våra Klasser

Scouternas natt är öppen för alla scouter från alla distrikten som passar in i någon av nedanstående klasser:

Silverugglan
För patruller, som består av 4–8 äventyrare (företrädesvis 3:åringar och 2:åringar) samt 1-2 ledare. Varje äventyrarscoutavdelning får ställa upp med flera patruller.

Hajkbenet
I Hajkbenet tävlar utmanarscouter i lag bestående av 4–8 utmanare. Varje utmanarscoutlag får ställa upp med flera lag i Hajkbenet.

Kruthornet
I Kruthornet tävlar utmanarscouter och roverscouter tillsammans. Laget ska bestå av 4–8 deltagare. Tävlingen är även öppen för mixade lag med yngre deltagare än roverscouter, dock yngst äventyrare. Här kan ni delta om ni har svårt att få ihop till de två andra klasserna och vill slå ihop lag.

Kostnad
Kostnaden är 500:- per patrull/lag.

Nyheter

Anmälan: Öppnar under 2024
Inbjudan till tävlingen:
Öppnar under 2024 
Patrullanmälan: Öppnar under 2024 
Tävlings-PM: Öppnar under 2024
Startlistor: Öppnar under 2024

Scouternas Natt 2023 gick av stapeln 7-8 oktober i Påta Åkersberga

Kontrollanter
Varje deltagande enhet måste ställa upp med två (2) kontrollanter per delmomentsstart (Lördag dag, lördag kväll samt söndagens förmiddagsmoment). Justeringar i mer gynnsam riktning kan komma att ske närmare tävlingen, och meddelas i så fall i samband med utskick av tävlings-PM. Uteblivna kontrollanter medför poängavdrag för den tävlande enhet som saknar kontrollanter. Tänk på att det fungerar utmärkt att använda föräldrar och andra intresserade och att samma personer kan delta som kontrollanter under hela helgen.

REGLER
Tävlingarna följer TOIS regler samt eventuella ändringar som anslås i tävlings-PM:et.

DISPENS
Dispens från någon av dessa regler kan sökas genom att skriva till scouternasnatt@scoutkansliet.se.

KONTAKTUPPGIFTER
Angående tävlingen: scouternasnatt@scoutkansliet.se
Tävlingsledning: Anna Barfod och Calle Resare, Hedvig Eleonora Scout

Plats och kommunikationer

Publiceras under 2024