Scouternas Natt 9-10 oktober 2021

Scouternas Natt är ett arrangemang på hösten för våra lite äldre scouter. En perfekt aktivitet i början av terminen för att svetsa samman utmanar-, rover eller ledarlaget.

Scouternas natt planeras att hållas vid Rudan i Haninge den 9-10 oktober.

Beslut om genomförande fattas senast i mitten av augusti.

Resultatet från 2019 års tävling finns att ladda ner här >>

Tävlingens upplägg

Tävlingen startar på lördag förmiddagen med dagkontroller som ligger längst en hajk-slinga. Det blir uppehåll i tävlingen för middag och förläggning. Tävlingen fortsätter sedan med en kvälls slinga med kontroller och en nattorientering. Vi avslutar på söndag förmiddag med en större kontroll och med prisutdelning vid 14.30-tiden.

Vilka får tävla?

Tävlingen är öppen för alla scouter från alla distrikten som passar in i någon av nedanstående klasser:

Silverugglan
För patruller, som består av 4–8 äventyrare (företrädesvis 3:åringar och 2:åringar) samt 1-2 ledare. Varje äventyrarscoutavdelning får ställa upp med en patrull.

Hajkbenet
I Hajkbenet tävlar utmanarscouter i lag bestående av 4–8 utmanare. Varje utmanarscoutlag får ställa upp med flera lag i Hajkbenet.

Kruthornet
I Kruthornet tävlar utmanarscouter och roverscouter tillsammans. Laget ska bestå av 4–8 deltagare. Tävlingen är även öppen för mixade lag med yngre deltagare än roverscouter, dock yngst äventyrare. Här kan ni delta om ni har svårt att få ihop till de två andra klasserna och vill slå ihop lag.

KONTAKTUPPGIFTER

Har du några frågor om tävlingen, hör av dig till tois@scoutkansliet.se.