Scouternas dag

11 maj 2019

Hammarby – Björkhagen – Nytorps Gärde

 

Spårarscouterna tävlar i Myrstigen,
Upptäckarscouterna i Björnklon  
Äventyrarscouterna i Älghornet

Här kan du se resultatlistorna från dagen >>

Om Scouternas Dag

Scouternas Dag är en tävling där scouter i Stockholm genomför olika kontroller för att pröva sin scoutkunskaper. Scouting handlar inte om att elda utan att brinna. Men genom att elda snålt eller snabbt eller på andra sätt visa sina färdigheter ökas vår vi-känsla, kreativitet, observationsförmåga och slutlednigsförmåga.
Dessutom kan tävlande sporra oss till att ytterligare öka våra kunskaper.
Under dagen tävlar vi i:
Myrstigen – spårarscouter (8-9 år)
Björnklon – upptäckarscouter (10-11)
Älghornet – äventyrarscouter (12-14)

Det är med stor glädje vi inbjuder till en traditionsrik dag!

Tävlingsregler

För att få starta måste avdelningen ha minst en (1) patrull med minst tre (3) scouter, inga patrullbyten får ske under tävlingen. Detta gäller även för att avdelningsledaren ska få starta, tävlande avdelningsledare ska under året fylla minst 17 år. Alla scouter ska under året tillhöra avdelningen de tävlar för, behöver två avdelningar i kåren slås samman måste dispens sökas.

Dispens ska vara sökt via mail till: scouternasdag@scoutkansliet.se senast dagen innan tävlingen. Den ledare som följer avdelningen runt banan ska under året fylla minst 17 år, det måste vara minst en (1) ledare med avdelningen runt hela banan.

Övriga regler kommer med tävlings-PM.

Funktionärer

Varje tävlande avdelning måste ställa upp med funktionärer enligt tävlings PM som skickas till kontaktpersonen för anmälda enheter. Tänk på att det fungerar utmärkt att använda föräldrar och andra intresserade som funktionärer.

Plats och kommunikationer

Scouternas Dag 2019 kommer att hållas vid Hammarby – Björkhagen – Nytorps Gärde

Till tävlingen kommer ni med Tunnelbanans Gröna linje mot Skarpnäck.

Stationerna: Hammarbyhöjden, Björkhagen eller Kärrtorp.
(Beroende på vilken kontroll ni ska starta på)