Scouternas dag

6 maj 2023

Spårarscouterna tävlar i Myrstigen
Upptäckarscouterna i Björnklon
Äventyrarscouterna i Älghornet

Om Scouternas Dag

Scouternas Dag är en tävling där scouter i Stockholm genomför olika kontroller för att pröva sina scoutkunskaper. Scouting handlar inte om att elda utan att brinna, men genom att elda snålt eller snabbt eller på andra sätt visa sina färdigheter ökas vår vi-känsla, kreativitet, observationsförmåga och slutledningsförmåga. Dessutom kan tävlande sporra oss till att ytterligare öka våra kunskaper.
Under dagen tävlar vi i:
Myrstigen – spårarscouter (8-9 år)
Björnklon – upptäckarscouter (10-11)
Älghornet – äventyrarscouter (12-14)

Det är med stor glädje vi inbjuder till en traditionsrik dag!

Tävlingsregler

För att få starta måste avdelningen ha minst en (1) patrull med minst tre (3) och max (8) scouter, inga patrullbyten får ske under tävlingen. Detta gäller även för att avdelningsledaren ska få starta, tävlande avdelningsledare ska under året fylla minst 17 år. Om två eller flera avdelningar i kåren behöver slås samman måste dispens sökas. Denna ska vara tävlingsledningen tillhanda via e-post till myrstigen@scoutkansliet.se eller bjornklon@scoutkansliet.se eller alghornet@scoutkansliet.se. Besked lämnas skyndsamt. Tävlande ledare ska under året fylla minst 17 år och vara registrerad på kåren. Avdelningen ska ledas av minst två vuxna, varav en kan vara den tävlande ledaren.

Övriga regler kommer med tävlings-PM.

Ledare och funktionärer

Avdelningen ska följas av minst två ledare/assistenter, varav en skall ha fyllt 18 år. Avdelningen skall medföra sjukvårdskudde. Varje tävlande avdelning måste ställa upp med funktionärer för att tävlingen ska kunna genomföras. Antal funktionärer beror på antalet tävlande enheter (AL resp. patrull): 2 st vid 1-2 tävlande enheter, 3 st vid 3 enheter och 4st vid 4 eller fler enheter. Funktionärer behöver inte vara scouter, men stora nog att kunna bidra och ta ansvar under kontrollen. Avdelningens poäng omfattar även poäng för kontrollanter. Tänk på att det fungerar utmärkt att använda föräldrar och andra intresserade som funktionärer.

Övrigt

Tävlingen pågår under hela dagen och avslutas med gemensam prisutdelning. Vi beräknas avsluta vid 16-tiden. Myrstigen och Björnklon stänger för lunchrast, medan Älghornet inte gör det. Ta med matsäck och något mellanmål att äta längs banan.

Anmälan

Anmälan är nu stängd, ta kontakt med respektive tävling för att fråga om möjlighet till efteranmälan. Se kontakt uppgifter längst ner på sidan.