Scouternas dag

25 september 2021

i Judarskogen

Spårarscouterna tävlar i Myrstigen
Upptäckarscouterna i Björnklon
Äventyrarscouterna i Älghornet

Inbjudan till Scouternas Dag 2021 >>

Eftersom det inte var möjligt att genomföra Scouternas Dag under våren, p g a restriktioner för sammankomster, görs nu ett nytt försök att genomföra tävlingen på hösten, den 25 september, istället för Scouternas Höstdag. (Beslut om att genomföra tävlingen har tagits, förutsatt att vi får polistillstånd.)

Om Scouternas Dag

Scouternas Dag är en tävling där scouter i Stockholm genomför olika kontroller för att pröva sina scoutkunskaper. Scouting handlar inte om att elda utan att brinna, men genom att elda snålt eller snabbt eller på andra sätt visa sina färdigheter ökas vår vi-känsla, kreativitet, observationsförmåga och slutledningsförmåga. Dessutom kan tävlande sporra oss till att ytterligare öka våra kunskaper.
Under dagen tävlar vi i:
Myrstigen – spårarscouter (8-9 år)
Björnklon – upptäckarscouter (10-11)
Älghornet – äventyrarscouter (12-14)

Det är med stor glädje vi inbjuder till en traditionsrik dag!

Tävlingsregler

För att få starta måste avdelningen ha minst en (1) patrull med minst tre (3) och max (8) scouter, inga patrullbyten får ske under tävlingen. Detta gäller även för att avdelningsledaren ska få starta, tävlande avdelningsledare ska under året fylla minst 17 år. Alla scouter ska under året tillhöra avdelningen de tävlar för, behöver två avdelningar i kåren slås samman måste dispens sökas.

Dispens ska vara sökt via mail till: scouternasdag@scoutkansliet.se senast dagen innan tävlingen. Den ledare som följer avdelningen runt banan ska under året fylla minst 17 år, det måste vara minst en (1) ledare med avdelningen runt hela banan.

Övriga regler kommer med tävlings-PM.

Ledare och funktionärer

Avdelningen ska följas av minst två ledare/assistenter, varav en skall ha fyllt 18 år. Avdelningen skall medföra sjukvårdskudde. Varje tävlande avdelning måste ställa upp med funktionärer för att tävlingen ska kunna genomföras. Antal funktionärer beror på antalet tävlande enheter (AL resp. patrull): 2 st vid 1-2 tävlande enheter, 3 st vid 3 enheter och 4st vid 4 eller fler enheter. Funktionärer ska vara minst 16 år och kan vara ledare, andra scouter eller föräldrar. Avdelningens poäng omfattar även poäng för kontrollanter. Tänk på att det fungerar utmärkt att använda föräldrar och andra intresserade som funktionärer.

Övrigt

Tävlingen pågår under hela dagen och ingen gemensam prisutdelning kommer att hållas i år. Vi beräknas avsluta vid 16-tiden.  Det kommer att vara paus för lunch då kontrollerna stängs. Ta med matsäck och något mellanmål att äta längs banan.

Plats och kommunikationer

Judarskogen i Bromma, västra stockholm

Till tävlingen kommer ni med Tunnelbanans Gröna linje mot Hässelby (stationerna Åkeshov och Ängbyplan). Undvik bil, då det är ont om parkeringsplatser.