Om Scouternas Dag

Scouternas Dag 2024 kommer att arrangeras 20 april i  Björkhagen.
Kostnad: 200 kr per tävlande enhet
(Faktureras kåren i efterhand.)

Anmälan har nu stängt för Scouternas dag 2024.
Tag kontakt med respektive tävling för möjlighet till efteranmälan.

Starttiden är inne för er avdelning och ni står redo vid första startkontrollen. Nu väntar en dag av spännande utmaningar och kluriga test inom till exempel naturkunskap, miljö samarbete och sjukvård.  Ni kommer att få prova på grenar som livlina, knopar, chiffer och kims-spel med mera beroende på er åldersgrupp.

Scouternas Dag är ett arrangemang där scouter i Stockholm genomför olika kontroller för att pröva sina scoutkunskaper. Scouting handlar inte om att elda utan att brinna, men genom att elda snålt eller snabbt, eller på andra sätt, visa sina färdigheter ökas vår vi-känsla, kreativitet, observationsförmåga och slutledningsförmåga. Dessutom kan tävlande, under lekfulla förhållanden, sporra oss till att ytterligare öka våra kunskaper.

Vid dagens slut har vi prisutdelning och vem vet, kanske är det just din avdelning som ropar kår-rop i segerglädje.

Det är med stor glädje vi inbjuder till en traditionsrik dag!

VÅRA DELTÄVLINGAR

Myrstigen

Tävlande spårarscout (8-9 år) ska tillhöra årskurs 2-3 eller fylla högst 10 år under året, dispens kan sökas på  myrstigen@scoutkansliet.se

Tema: sagoväsen

Nyheter

Scouternas Dag 2024

När: 20 april
Var: Björkhagen

Kostnad: 200 kr per tävlande enhet
(Faktureras kåren i efterhand.)

Anmälan har nu stängt för Scouternas dag 2024.
Tag kontakt med respektive tävling för möjlighet till efteranmälan.

Björnklon

Tävlande upptäckarscout (10-11 år) ska tillhöra årskurs 4-5 eller fylla högst 12 år under året, dispens kan sökas på

bjornklon@scoutkansliet.se

Tema: sagoväsen

Älghornet

Tävlande äventyrscout (12-14 år) ska tillhöra årskurs 6-8 eller fylla högst 15 år under året, dispens kan sökas på

alghornet@scoutkansliet.se

TÄVLINGEN

Tävlingen pågår under hela dagen och avslutas med gemensam prisutdelning.

Man tävlar både i en patrulltävling och i en avdelningstävling.
De tre bästa patrullerna kommer då att utgöra avdelningens poäng.
Avdelningsledarna har en egen tävling, som räknas in i avdelningens resultat.

Vi beräknas avsluta vid 16-tiden. Myrstigen och Björnklon stänger för lunchrast, medan Älghornet inte gör det. Ta med matsäck och något mellanmål att äta längs banan.

TÄVLINGSREGLER

För att få starta måste avdelningen ha minst 1 patrull, med minst 3 och max 8 scouter, där samtliga är registrerade på avdelningen.

Inga patrullbyten får ske under tävlingen.

Om två eller flera avdelningar i kåren behöver slås samman måste dispens sökas.
Denna ska vara tävlingsledningen tillhanda via e-post till myrstigen@scoutkansliet.se eller bjornklon@scoutkansliet.se eller alghornet@scoutkansliet.se. Besked lämnas skyndsamt.

Ledare

Avdelningen för samtliga deltävlingar ska följas av två ledare/assistenter, varav en kan vara den tävlande ledaren. En av ledarna ska ha fyllt 18 år och resterande ska under året fylla minst 17 år. Samtliga måste vara registrerade på kåren. För att ledaren skall få starta i ledartävlingen måste avdelningen tävla med minst en patrull.

Funktionärer

Varje tävlande avdelning måste ställa upp med funktionärer för att tävlingen ska kunna genomföras. Antal funktionärer beror på antalet tävlande enheter (AL resp. patrull): 2 st vid 1-2 tävlande enheter, 3 st vid 3 enheter och 4st vid 4 eller fler enheter. Funktionärer behöver inte vara scouter, men stora nog att kunna bidra och ta ansvar under kontrollen. Avdelningens poäng omfattar även poäng för funktionärer. Tänk på att det fungerar utmärkt att använda föräldrar och andra intresserade som funktionärer.

Avdelningen skall medföra sjukvårdskudde.

 

Övriga regler kommer med tävlings-PM.

PM

PM för tävlingen, karta och startlista med mera kommer att synas här och skickas även ut till de tävlande enheterna.

Plats och kommunikationer

Du kan åka med tunnelbanans gröna linje till Björkhagen, Hammarbyhöjden eller Blåsut.
Promenera sedan till första kontroll vid Nytorps gärde/Björkhagen.