Roslagens dag

17 oktober på Lidingö

Renhornet – tävlingen för alla spårarscouter.
Hjorthornet – tävlingen för alla upptäckarscouter.
Älghornet – tävlingen för alla äventyrarscouter.
Vildsvinsbeten – tävlingen för alla utmanarscouter.

Roslagens Dag är distriktets tävling där patruller från distriktets kårer utmanar varandra och sig själva, och tävlar om vandringspriser. Varje åldersgrupp har sin egen tävling, Spårare tävlar i Hjorthornet, upptäckare i Renhornet, äventyrare i Älghornet och utmanare i Vildsvinsbeten.

Roslagens Dag är en årligen återkommande trivsam samlingsdag för distriktets scouter, ledare och föräldrar.

Tävlingsbanan:

Tävlingen är av typen cykelhjul. Patrullerna får vid incheckningen veta var de ska börja och fortsätter sedan medurs. Lunchmatsäcken intas på banan.

Alla banor har samma sträckning. Det kommer att vara fem kontroller med klassiska scoutgrenar. (Utslagsgivande kontroll kommer att anslås vid starten.)

Tävlande:

Spårarscouter tävlar om RENHORNET
Spårarscouter går runt banan avdelningsvis och ska åtföljas av en ledare under hela tävlingen.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna
Avdelningen ska ha med sig: Patrull/Avdelningsflagga och förbandslåda
Ledaren ska ha med sig: Papper, penna, klocka

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.
Upptäckarscouter tävlar om HJORTHORNET
Upptäckarscouter går runt banan patrullvis och behöver inte åtföljas av en ledare under hela tävlingen.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Patrullen ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.
Äventyrarscouter tävlar om ÄLGHORNET
Utmanarscouter går runt banan lagvis utan medföljande ledare.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Laget ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.
Utmanarscouter tävlar om VILDSVINSBETEN
Utmanarscouter går runt banan lagvis utan medföljande ledare.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Laget ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.
Ledarlag tävlar om ÄRAN
Ledarlag är välkomna i mån av plats. Sist i kön på kontrollerna.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Laget ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.

Inbjudan till Roslagens Dag

Här kommer inbjudan till Roslagens Dag att läggas upp

Tävlingsplats

Lidingö

Om kåren hyr en buss går det att söka bussbidrag från distriktet.

Det brukar gå bra att ha hajk i anslutning till tävlingsplatsen. Kontakta tävlingsledningen.

Vägbeskrivning:

Med bil/buss:

Med kommunala färdmedel:

Utrustning

Scoutdräkt, lämpliga kläder och skor/kängor för en heldag utomhus.

Gäller för samtliga deltagare, ledare och funktionärer. Glöm inte MATSÄCKEN som äts utmed banan. Mobiltelefoner får inte användas under tävlingen. Kårer tar med kårflagga samt erövrade vandringspriser.

Program för dagen:

09.00 Kontrollantsamling (1 kontrollant/patrull)
10.00 Incheckning öppnar för tävlande
11.00 Kontrollerna öppnar (vid incheckning får ni reda på vilken kontroll ni startar på)
11.30 – 12.00 Lunchuppehåll
14.00 Kontrollerna stänger
14.30 Kårens fanbärare samlas vid prisbordet
15.00 Prisutdelning
16.00 Preliminär hemfärd

Kontrollanter

Varje deltagande kår ska ställa 1 kontrollant per deltagande patrull till tävlingsledningens förfogande.

Maximalt 3 kontrollanter per avdelning.

Kåren anmäler kontrollanter tillsammans med de tävlande patrullerna.

Frågor

Om ni har frågor går det bra att höra av sig till:

Tävlingsledare och distriktets representant

Leif Engman, 0708-28 53 08 eller leifengman42@hotmail.com