Roslagens dag är uppskjuten!

Roslagens Dag (RD) kommer att arrangeras den 29 september 2024 istället för 5 maj.

Mer information kommer!

Preliminärt program

09:00 Kontrollantsamling (1 kontrollant per patrull)
09:30-10:00 Incheckning öppen för tävlande
10:00 Kontrollerna öppnar
11:30-12:00 Lunchpaus
14:00 Kontrollerna stänger
15:00 Prisutdelning
16:00 Preliminär hemfärd

Utrustning

Varje scout ska ha med sig:
Scoutklädsel, kläder efter väder, MATSÄCK, papper, penna, och för
upptäckare och äldre, kniv
Varje patrull ska ha med sig:
Förbandslåda och gärna patrullflagga
Kårer tar med sig kårflagga samt vandringspriser från tidigare vinster.
Ledare och kontrollanter ska ha med sig:
Scoutklädsel, kläder efter väder och MATSÄCK.

 • Datum

  söndag den 29 september 2024

 • Tid

  prel. kl. 09.30 (Kontrollantsamling 09.00)

 • Plats

 • Kostnad

  Tävlingsavgiften är 50 kr per patrull och faktureras till kåren i efterhand

 • Anmälan

 • Patruller

  Alla tävlingar görs i patruller om 3-8 personer

Tävlingar

Spårare tävlar om Renhornet
Upptäckare tävlar om Hjorthornet
Äventyrare tävlar om Älghornet
Utmanare tävlar om Vildsvinsbeten

Kontrollanter

Varje deltagande kår ska ställa 1 kontrollant per deltagande patrull till tävlingsledningens förfogande.
Maximalt 3 kontrollanter per avdelning. Kåren anmäler kontrollanter tillsammans med de tävlande patrullerna.

Tävlingsplats

Vägbeskrivning

Till sist vill vi hälsa alla distriktets scouter varmt välkomna till en härlig tävlingsdag. Vi hoppas på sol och vackert väder med glada deltagare!