Roslagens dag 2019

5 Maj vid Lommaren, Norrtälje

Renhornet – tävlingen för alla spårarscouter.
Hjorthornet – tävlingen för alla upptäckarscouter.
Älghornet – tävlingen för alla äventyrarscouter.
Vildsvinsbeten – tävlingen för alla utmanarscouter.

Roslagens Dag är distriktets tävling där patruller från distriktets kårer utmanar varandra och sig själva, och tävlar om vandringspriser. Varje åldersgrupp har sin egen tävling. Spårare tävlar i Hjorthornet, upptäckare i Renhornet, äventyrare i Älghornet och utmanare i Vildsvinsbeten.

Roslagens Dag är avsedd att vara en årligen återkommande trivsam samlingsdag för distriktets scouter, ledare och föräldrar.

Tävlingsbanan:

Tävlingen är av typen cykelhjul. Patrullerna får vid incheckningen veta var de ska
börja och fortsätter sedan medurs. Lunchmatsäcken intas på banan.
Alla banor har samma sträckning. Det kommer att vara fem kontroller med
klassiska scoutgrenar. (Utslagsgivande kontroll kommer att anslås vid starten.)

Tävlande:

Spårarscouter tävlar om RENHORNET
Spårarscouter går runt banan avdelningsvis och ska åtföljas av en ledare under hela tävlingen.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna
Avdelningen ska ha med sig: Patrull/Avdelningsflagga och förbandslåda
Ledaren ska ha med sig: Papper, penna, klocka

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.
Upptäckarscouter tävlar om HJORTHORNET
Upptäckarscouter går runt banan patrullvis och behöver inte åtföljas av en ledare under hela tävlingen.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Patrullen ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.
Äventyrarscouter tävlar om ÄLGHORNET
Utmanarscouter går runt banan lagvis utan medföljande ledare.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Laget ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.
Utmanarscouter tävlar om VILDSVINSBETEN
Utmanarscouter går runt banan lagvis utan medföljande ledare.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Laget ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.
Ledarlag tävlar om ÄRAN
Ledarlag är välkomna i mån av plats. Sist i kön på kontrollerna.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Laget ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.

Inbjudan till Roslagens Dag 2019

Här hittar du inbjudan till Roslagens Dag 2019 >>

Anmälan

Anmälan skall göras innan den 28 april.  Tänk på att ange det namn som ni kommer att tävla under. Tävlingsavgiften på 50 kr/ patrull kommer att faktureras kåren i efterhand. Eventuella ledarlag anmäls vid starten, utan avgift.

Tävlingsplats

Tävlingen hålls vid Lommaren i Norrtälje.

Det finns bra parkeringsmöjlighet för den som åker bil. Om kåren hyr en buss går det att söka bussbidrag från distriktet.

Det går bra att ha hajk i anslutning till tävlingsplatsen, kontakta tävlingsledningen om ni vill ha hajk i området nära tävlingsplatsen.

Vägbeskrivning:

Med bil/buss Från Stockholm kör väg 77/E18 till Norrtälje. I rondellen tar du 3:e avfarten in på väg 76, i nästa rondell tar du 1:a avfarten. I nästa rondell tar du 1:a avfarten, sväng höger till Lommarvägen följ denna väg tills du kommer till
Campingen. Parkering finns på vänster sida.

Med kommunala färdmedel- Buss till Norrtälje busstation där man kan ta buss 657
till Lommarskolan sedan 2 min promenad.

Utrustning

Scoutdräkt, lämpliga kläder och skor/kängor för en heldag utomhus.

Gäller för samtliga deltagare, ledare och funktionärer. Glöm inte MATSÄCKEN som äts utmed banan. Mobiltelefoner får inte användas under tävlingen. Kårer tar med kårflagga samt erövrade vandringspriser.

Program för dagen:

09.00 Kontrollantsamling (1 kontrollant/patrull)
10.00 Incheckning öppnar för tävlande
11.00 Kontrollerna öppnar (vid incheckning får ni reda på vilken kontroll ni startar på)
11.30 – 12.00 Lunchuppehåll
14.00 Kontrollerna stänger
14.30 Kårens fanbärare samlas vid prisbordet
15.00 Prisutdelning
16.00 Preliminär hemfärd

Kontrollanter

Varje deltagande kår ska ställa 1 kontrollant per deltagande patrull till tävlingsledningens förfogande.

Maximalt 3 kontrollanter per avdelning.

Kåren anmäler kontrollanter tillsammans med de tävlande patrullerna.

Frågor

Om ni har frågor går det bra att höra av sig till:

Tävlingsledare och distriktets representant

Leif Engman, 0708-28 53 08 eller leifengman42@hotmail.com