Roslagens dag är uppskjuten!

   Roslagens Dag (RD) kommer att arrangeras den 29 september 2024 istället för 5 maj.

   Mer information kommer!

   Preliminärt program

   09:00 Kontrollantsamling (1 kontrollant per patrull)
   09:30-10:00 Incheckning öppen för tävlande
   10:00 Kontrollerna öppnar
   11:30-12:00 Lunchpaus
   14:00 Kontrollerna stänger
   15:00 Prisutdelning
   16:00 Preliminär hemfärd

   Utrustning

   Varje scout ska ha med sig:
   Scoutklädsel, kläder efter väder, MATSÄCK, papper, penna, och för
   upptäckare och äldre, kniv
   Varje patrull ska ha med sig:
   Förbandslåda och gärna patrullflagga
   Kårer tar med sig kårflagga samt vandringspriser från tidigare vinster.
   Ledare och kontrollanter ska ha med sig:
   Scoutklädsel, kläder efter väder och MATSÄCK.

   Tävlingar

   Spårare tävlar om Renhornet
   Upptäckare tävlar om Hjorthornet
   Äventyrare tävlar om Älghornet
   Utmanare tävlar om Vildsvinsbeten

   Kontrollanter

   Varje deltagande kår ska ställa 1 kontrollant per deltagande patrull till tävlingsledningens förfogande.
   Maximalt 3 kontrollanter per avdelning. Kåren anmäler kontrollanter tillsammans med de tävlande patrullerna.

   • Datum

    söndag den 29 september 2024

   • Tid

    prel. kl. 09.30 (Kontrollantsamling 09.00)

   • Plats

   • Kostnad

    Tävlingsavgiften är 50 kr per patrull och faktureras till kåren i efterhand

   • Anmälan

   • Patruller

    Alla tävlingar görs i patruller om 3-8 personer

   Tävlingsplats

   Vägbeskrivning