Roslagens dag

17 oktober,  Fågelöudde på Lidingö

Renhornet – tävlingen för alla spårarscouter.
Hjorthornet – tävlingen för alla upptäckarscouter.
Älghornet – tävlingen för alla äventyrarscouter.
Vildsvinsbeten – tävlingen för alla utmanarscouter.

Roslagens Dag är distriktets tävling där patruller från distriktets kårer utmanar varandra och sig själva, och tävlar om vandringspriser. Varje åldersgrupp har sin egen tävling, Spårare tävlar i Hjorthornet, upptäckare i Renhornet, äventyrare i Älghornet och utmanare i Vildsvinsbeten.

Roslagens Dag är en årligen återkommande trivsam samlingsdag för distriktets scouter, ledare och föräldrar.

Tävlingsbanan:

Tävlingen är av typen cykelhjul. Patrullerna får vid incheckningen veta var de ska börja och fortsätter sedan medurs. Lunchmatsäcken intas på banan.

Alla banor har samma sträckning. Det kommer att vara fem kontroller med klassiska scoutgrenar. (Utslagsgivande kontroll kommer att anslås vid starten.)

Tävlande:

Spårarscouter tävlar om RENHORNET
Spårarscouter går runt banan avdelningsvis och ska åtföljas av en ledare under hela tävlingen.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna
Avdelningen ska ha med sig: Patrull/Avdelningsflagga och förbandslåda
Ledaren ska ha med sig: Papper, penna, klocka

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.
Upptäckarscouter tävlar om HJORTHORNET
Upptäckarscouter går runt banan patrullvis och behöver inte åtföljas av en ledare under hela tävlingen.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Patrullen ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.
Äventyrarscouter tävlar om ÄLGHORNET
Utmanarscouter går runt banan lagvis utan medföljande ledare.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Laget ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.
Utmanarscouter tävlar om VILDSVINSBETEN
Utmanarscouter går runt banan lagvis utan medföljande ledare.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Laget ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.
Ledarlag tävlar om ÄRAN
Ledarlag är välkomna i mån av plats. Sist i kön på kontrollerna.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Laget ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.

Program för dagen:

09.00 Kontrollantsamling (1 kontrollant/patrull)
09.30-10.00 Incheckning öppnar för tävlande
10.00 Kontrollerna öppnar (vid incheckning får ni reda på vilken kontroll ni startar på)
11.30 – 12.00 Lunchuppehåll
14.00 Kontrollerna stänger
14.30 Kårens fanbärare samlas vid prisbordet
15.00 Prisutdelning
16.00 Preliminär hemfärd

Kontrollanter

Varje deltagande kår ska ställa 1 kontrollant per deltagande patrull till tävlingsledningens förfogande.

Maximalt 3 kontrollanter per avdelning.

Kåren anmäler kontrollanter tillsammans med de tävlande patrullerna.

Tävlingsplats

Fågelöudde, på Lidingö

Det finns bra parkeringsmöjligheter för den som åker egen bil eller buss.

Om kåren hyr en buss går det att söka buss-bidrag från distriktet, maila till roslagen@scoutkansliet.se

Toalett finns på tävlingsplatsen.

I nuläget har vi inget beviljat tillstånd från Lidingö Stad för att tälta på Lidingö eventuellt kan detta komma att ändras då diskussion förs med staden.

Vägbeskrivning:

Med bil/buss:

Kör över Lidingöbron och följ skyltning mot Elfvik, kör ca 7 km, sväng vänster vid skylt mot Fågelöudde.

Med kommunala färdmedel:

T-bana till Ropsten, därefter buss 204 mot Elfvik, gå av vid hållplats Fågelöuddevägen (restid 17 min), promenad ca 10 minuter (ca 0,6 km)

Utrustning

Scoutdräkt, lämpliga kläder och skor/kängor för en heldag utomhus.

Gäller för samtliga deltagare, ledare och funktionärer. Glöm inte MATSÄCKEN som äts utmed banan. Mobiltelefoner får inte användas under tävlingen. Kårer tar med kårflagga samt erövrade vandringspriser.

Anmälan till Roslagens Dag är stängd.