Roslagens dag 2019

Renhornet – tävlingen för alla spårarscouter.
Hjorthornet – tävlingen för alla upptäckarscouter.
Älghornet – tävlingen för alla äventyrarscouter.
Vildsvinsbeten – tävlingen för alla utmanarscouter.

Samling:

Tävlingen är av typen cykelhjul. Patrullerna får vid incheckningen veta var de ska börja och fortsätter sedan medurs. Lunchmatsäcken intas på banan.

Banor:

Banorna kommer att vara markerade med olika färger. Patrulledaren får vid incheckningen veta var patrullen ska starta och fortsätter sedan medurs. Lunchmatsäcken intas på banan.

Alla banor har samma sträckning. Det kommer att vara sex kontroller med klassiska scoutgrenar som anknyter till årets tema. Utslagsgivande kontroller kommer att vara i nummerordning.

Tävlande:

Spårarscouter tävlar om RENHORNET
Spårarscouter går runt banan avdelningsvis och ska åtföljas av en ledare under hela tävlingen.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna
Avdelningen ska ha med sig: Patrull/Avdelningsflagga och förbandslåda
Ledaren ska ha med sig: Papper, penna, klocka

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.

Upptäckarscouter tävlar om HJORTHORNET
Upptäckarscouter går runt banan patrullvis och behöver inte åtföljas av en ledare under hela tävlingen.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Patrullen ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.

Äventyrarscouter tävlar om ÄLGHORNET
Utmanarscouter går runt banan lagvis utan medföljande ledare.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Laget ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.

Utmanarscouter tävlar om VILDSVINSBETEN
Utmanarscouter går runt banan lagvis utan medföljande ledare.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Laget ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.

Ledarlag tävlar om ÄRAN
Ledarlag är välkomna i mån av plats. Sist i kön på kontrollerna.
Varje scout ska ha med sig: Papper och penna, kniv (om scouten har knivbevis)
Laget ska ha med sig: Patrullflagga, klocka och förbandslåda

Tävlande patrull ska bestå av minst 3 och max 8 scouter.

Utrustning

Scoutdräkt, lämpliga kläder och skor/kängor för en heldag utomhus. Gäller för samtliga deltagare, ledare och funktionärer. Glöm inte MATSÄCKEN som äts utmed banan. Mobiltelefoner får inte användas under tävlingen. Kårer tar med kårflagga samt erövrade vandringspriser.

Anmälan och tävlingsavgift

Anmälan skall göras innan den 1 maj på distriktets hemsida. Tänk på att ange det namn som ni kommer att tävla under.

Kontrollanter

Varje deltagande kår ska ställa 1 kontrollant per deltagande patrull till tävlingsledningens förfogande. Maximalt 3 kontrollanter per avdelning. Kåren anmäler kontrollanter tillsammans med de tävlande patrullerna.

Tävlingskommitté

Om ni har frågor går det bra att höra av sig till:

Tävlingsledare och distriktets representant

Leif Engman, 0708-28 53 08 eller leifengman42@hotmail.com

Åsa Neumann, 073-993 29 20 eller asa.neumann@bahnhof.se