Utmanar-AU

Utmanar-AU:t planerar arrangemang (Arr) för utmanarscouter i distriktet. Scouter från andra distrikt är vanligtvis välkomna på arr och vissa arr samplaneras i Stockholmsregionen.

Arrangemang

De arrangemang som alltid återkommer är Ting och Försmak. På Tingväljs kommande AU och under Försmak får tredje års äventyrare få se hur Utmanarlivet är och får veta lite mer om vad arrangemang är. Det här två arrangemangen arrangerar alla AU:n i Stockholms-regionen tillsammans. Dessutom arrangerarvi i Stockholms AU andra arrangemang under året, dessa varierar får år till år.

Möten

AU:t brukar träffas en eller två gånger i månaden och ha möten i upp till tre timmar. Under mötena följer vi alltid en dagordning. AU:t har fasta ansvarsposter och mötena leds av ordföranden och dokumenteras i protokoll som skrivs av sekreteraren. Mängden arbete beror på många olika saker, till exempel hur mycket tid vi har på oss innan nästa planerade arrangemang, hur många deltagare som kommer och hur långt arrangemanget är planerat att vara. Till vår hjälp har vi två vuxensvariga (VUX) vars uppgift är finnas till hands när vi behöver hjälp och att rycka in när det uppstår problem, eller helst innan.

Hur väljs AU:t

Utmanarscouternas arbetsutskott (USCAU) i Stockholm väljs under arrangemanget Ting och brukar bestå av 5-10 medlemmar. För tillfället består Stockholms AU av 6 medlemmar och dessa medlemmar sitter i AU:t under ett år. Arbetsutskottet har som uppgift att arrangera evenemang och aktiviteter för utmanarscouter i Stockholms scoutdistrikt. Det kan handla om allt från en helg med film och mys, till några timmars pengainsamling till en välgörenhetsorganisation. De enda arrangemangen som AU:t måste genomföra under ett verksamhetsår är Ting och Försmak.

Det är vi som är Stockholms Utmanar-AU:

Namn E-post Telefon
Albert Koch abbekoch@hotmail.com 073-529 10 01
Alvin Rosman alvin.rosman@hotmail.com 076-022 03 66
Embla Mattiasson embla02@live.se 070-341 58 88
Hanna Lövgren hanna.mollebollen@gmail.com 072-020 00 04
Johan Tell karl.johan.tell@gmail.com 076-209 96 41
Malcom Andersson malcom01.andersson@gmail.com 072-542 44 44
Viktor Westman Viktor55w@hotmail.com 070-817 84 42
VUX Fredrik Jonsson Fredrik@gvb.nu 070-562 83 82
VUX Matilda Elf matilda.elf@gmail.com 073-717 08 17