Alla ledarutbildningar inom Scouterna arrangeras genom Scouternas Folkhögskola.
För en detaljerad beskrivning, datum och anmälan för respektive utbildning, besök Scouternas Folkhögskola.

De flesta utbildningar och kurser hittar du på Scouternas Folkhögskola. Scoutkansliet och Regionala utbildningsgruppen anordnar ett urval av utbildningar varje år, främst intresseutbildningar.

Kursutbud

Formulär för önskemål om kurs

Klicka i den eller de kurser du önskar