NJORD 2025

NJORD 2025 – Roslagens nästa distriktsläger kommer att äga rum i augusti 2025 på Vässarö!

Vad: Ett distriktsläger där scouter från olika åldersgrupper och grupper inom och utanför distriktet att samlas för en vecka fylld med gemenskap, lärande och äventyr.

När: Lägret är planerat att äga rum under 2-9 augusti 2025, med de yngsta scouterna som ansluter sig under vecka 32.

Var: Vässarö

Pris: Förväntat pris ligger på 3000-3500 kr per scout för hela lägerveckan. Reducerad avgift på 2000- 2500 kr för de yngsta scouterna som inte deltar hela veckan. Mer info kommer senast hösten 2024.

Anmälan deltagare: öppnar hösten 2024

NJORD, inspirerat av den nordiska mytologin, står för styrka, kraft och havets ledare.

Precis som under det genomförda evenemanget “Sjö för Alla 2016” på Åland, där 800 scouter från distriktet, Åland och Danmark deltog, kommer NJORD 2025 att erbjuda en rad aktiviteter och utmaningar. Det är en möjlighet för scouter att skapa minnen och träffa nya vänner från de nordiska länderna.

Roslagens Challenge-aktiviteter kommer att vara en del av programmet och nordiska scoutvänner välkomnas att delta och bidra till planeringen och genomförandet.

Nyheter

Anmälan Ledare och funktionärer:

https://scoutnet.se/activities/view/15028

Anmälan deltagare: öppnar hösten 2024

För att lyckas med detta stora evenemang behövs engagerad ledare och funktionärer.
Det finns flera vakanta poster inom lägerorganisationen, såsom Logistikansvarig, Ekonomiansvarig, STAFF-ansvarig och Säkerhetsansvarig. Deras roll är avgörande för att fastställa att lägret blir en framgång.

Här ser du några av våra vakanta poster och deras rollbeskrivningar där du eller en representant från din kår behövs:

1. Logistikansvarig

  • Ansvarig för att säkra nödvändiga faciliteter, resurser och material för lägret.
  • Planerar och koordinerar logistiken kring boende, mat, transport, sjukvård, och säkerhet

2. Ekonomiansvarig: Du som har denna roll får stöd från distriktets KANSLI

  • Ansvarig för att upprätta och följa budget för lägret.
  • Hanterar ekonomiska transaktioner, betalningar och fakturering.
  • Säkerställer att resurser används effektivt och håller sig inom budgetramen.

3. STAFF-ansvarig:

  • Ansvarig för rekrytering och utbildning av lägerpersonal inklusive ledare, instruktörer och volontärer.
  • Tilldelar ansvarsområden och roller inom ledningsgruppen och bland lägerpersonalen.

4. Säkerhetsansvarig: Du som har denna roll får stöd fr. distriktets andra funktionärer som tidigare var ansvariga
t ex på Sjö för Alla

  • Ansvarig för att utforma och genomföra säkerhetsplaner och åtgärder för lägret.
  • Hanterar riskbedömningar och säkerhetsrutiner för alla aktiviteter och boendeområden.

Vi välkomnar och uppmanar alla intresserade att kontakta oss för att vara och del av detta spännande äventyr:

NJORD2025@roslagenscout.se

Lägerchefer: Minna Storm & Carl Axberg
Program: Ina (i samarbete med Vässarö och Roslagens AU-scouter)
Kommunikation och marknadsföring: Alexander & Rasmus
Sälj: Jens Wintzer

Uppföljning o utvärdering: Casimir Leminaho

Kontakt

NJORD25@scoutkansliet.se

Plats

Vässarö

Anmälan

Anmälan deltagare: öppnar hösten 2024