Välkommen på distriktsstämma!

Datum: Söndag 1 oktober 2023
Tid:
Plats: Fysiskt (lokal ej bestämd ännu) med möjlighet att delta digitalt via zoom. Vi ser gärna att så många som möjligt deltar på plats.
Anmälan: 
Sista datum för att skicka in motioner: den 1 september.
Handlingar till stämman kommer att skickas ut till kårerna och läggas här senast 10 september.

Handlingar 2023

Klicka här för att komma
till zoom-mötet >>

Eftersom vi är en barn- och ungdomsorganisations ser vi gärna att fler unga finns representerade på stämman. Informera era unga scouter om stämman, vår demokratiska process och uppmuntra dem att vara med och påverka!

Antal ombud per scoutkår

Varje scoutkår med minst fem medlemmar yngre än 26 år får skicka 3 ombud till distriktsstämman. Utöver detta får varje kår skicka ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio.

Det medlemsantal som avses är kårens medlemmar 31 december året före stämman. Kårer med noll mandat har inte minst fem medlemmar under 26 år, har inte antagit några stadgar, eller har startat under året.

Motion till distriktsstämman

Varje medlem i distriktet har rätt att skicka in motioner till distriktsstämman.
Skicka din motion med e-post till styrelsen@sodertornscout.se

Om du vill ha hjälp med att skriva eller formulera din motion, så finns exempel på hur man skriver och förklaringar om vad en motion är här >>

Kandidera eller nominera till nästa distriktsstyrelse!

Är du eller någon du känner intresserad av att vara en del av distriktets styrelse? Vill du vara en av dem som ser till så att distriktet blir den gemensamma mötesplatsen kårerna längtar efter? Brinner du för kurser, att nätverka och skapa plattformar för andra att träffas, eller vill du vara aktiv i verksamhetsutveckling och ekonomifrågor, eller något annat av allt det fantastiska vi gör tillsammans i distriktet?

Då ska du skicka in en nominering till sodertornval@scoutkansliet.se