Välkommen på distriktsstämma!

Datum: Söndag den 24 mars 2024
Tid:13.00 -16.00
Plats: Fysiskt i Sensus studieförbunds lokaler på Medborgarplatsen, Medborgarhuset plan 7. Ingång via badet, ta höger till den vänstra hissen. Info om inpasseringskod kommer närmare mötestillfället.

Med möjlighet att delta digitalt via zoom.
Vi ser gärna att så många som möjligt deltar på plats.
Länk till mötet i zoom: https://sensus-se.zoom.us/j/82276949051
Röstning kommer att ske via VoteIt.

Anmälan till stämman och rösträttsunderlag:

Klicka här för att anmäla dig senast den 18 mars >>

Detta gäller både ombud, suppleanter, observatörer och funktionärer. Anmälningsformuläret utgör underlaget till röstlängden.

Sista dag för att skicka in motioner: 24 februari
Skicka din motion med e-post till styrelsen@sodertornscout.se 

Eftersom vi är en barn- och ungdomsorganisations ser vi gärna att fler unga finns representerade på stämman. Informera era unga scouter om stämman, vår demokratiska process och uppmuntra dem att vara med och påverka!

Antal ombud per scoutkår

Varje scoutkår med minst fem medlemmar yngre än 26 år får skicka 3 ombud till distriktsstämman. Utöver detta får varje kår skicka ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio.

Det medlemsantal som avses är kårens medlemmar 31 december året före stämman. Kårer med noll mandat har inte minst fem medlemmar under 26 år, har inte antagit några stadgar, eller har startat under året.

Motion till distriktsstämman

Varje medlem i distriktet har rätt att skicka in motioner till distriktsstämman.
Skicka din motion med e-post till styrelsen@sodertornscout.se

Om du vill ha hjälp med att skriva eller formulera din motion, så finns exempel på hur man skriver och förklaringar om vad en motion är här >>

Kandidera eller nominera till nästa distriktsstyrelse!

Är du eller någon du känner intresserad av att vara en del av distriktets styrelse? Vill du vara en av dem som ser till så att distriktet blir den gemensamma mötesplatsen kårerna längtar efter? Brinner du för kurser, att nätverka och skapa plattformar för andra att träffas, eller vill du vara aktiv i verksamhetsutveckling och ekonomifrågor, eller något annat av allt det fantastiska vi gör tillsammans i distriktet?

Då ska du skicka in en nominering till sodertornval@scoutkansliet.se