Att skriva en motion

Att skriva en motion är ett sätt att påverka, och innebär att man skriftligt lämnar ett förslag till ett årsmöte. Det är ett sätt att lyfta fram något som du vill förändra och det behöver inte vara särskilt svårt.

Idéer till förändring dyker ofta upp under diskussioner på kurser och hajker och därifrån är vägen till stämman inte så lång. Gå gärna ihop några stycken och skriv ert förslag tillsammans.

När du skickar in en motion skickar du den till din distriktsstyrelse eller till kansliet info@scoutkansliet.se så ser vi till att den kommer rätt. Motionsstopp till fyra veckor före distriktsstämman.

Hur skriver jag en motion?

Alla medlemmar i distriktet kan skriva en motion till distriktstämman, men du kan också skriva en motion till din kårs stämma eller till ditt Scouternas stämma (Demokratijamboreen). Så här kan du skriva en motion:

1. Tänk efter vad det är du vill förändra

Vad är det du vill förändra och varför? Idén kan komma när du minst anar det, på ett vanligt veckomöte, på en hajk, ett läger…

2. Titta efter om det redan arbetas med det du vill förändra

Kanske är något redan på gång och om du är nöjd med arbetet behöver du inte motionera om det. Gör efterforskningar! Fråga runt! Kanske vet er scoutledare eller någon annan vad som händer inom det som ni vill förändra? Kanske är ett beslut redan fattat som innebär att er förändring är på gång? Titta gärna även i tidigare stämmors handlingar och se om din fråga redan har diskuteras! Då kan du komma på hur du kan lyfta diskussionen till en ny nivå så att förslaget kanske går igenom den här gången.

3. Lista ut var motionen hör hemma

Är mötet du har tänkt skicka motionen till verkligen rätt plats att föra upp frågan? Bör förändringen ske hos din scoutkår eller kanske hos riksorganisationen? Känner du dig osäker så fråga din scoutledare eller någon anställd på distriktet eller Scouterna. Tänk också på att olika möten har olika regler för när motioner senast ska vara inkomna.

4. Skriv bakgrunds- och framtidsfakta

Nästa steg är att skriva en beskrivande text till motionen. Du behöver förklara vad det är du vill förändra, hur situationen ser ut idag och vad det skulle innebära om din motion går igenom.

5. ”Att-satsen”

Det absolut viktigaste innehållet i en motion är ”att-satsen”. Det är den som är det verkliga yrkandet (förslaget) som det röstas om. Resten av texten i motionen är till för att förklara vad förslaget menar och skulle innebära.

”Att-satsen” ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt. Lägg gärna ner lite extra tid på att formulera ”att-satsen” tydligt så att en utomstående kan förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen.

6. Signera din motion

Hur du ska signera din motion beror på var du ska skicka in din motion. Olika möten kan ha olika regler. Till distriktstämman får alla medlemmar skicka in motioner. Skriv ditt för- och efternamn samt vilken kår du tillhör,  så kommer vi kunna se att du är medlem i en kår i rätt scoutdistrikt.

7. Låt någon läsa igenom din motion

Be gärna någon utomstående att läsa igenom din motion när du känner dig klar. Går den att förstå? Är det tydligt vad som ska beslutas om?

8. Skicka in din motion

När motionen är färdig skickar du in din motion till distriktstyrelsen eller till Scoutkanslietinfo@scoutkasliet.se så ser vi till att den kommer till rätt.

Sista dagen att skicka in motioner till distriktstämman är fyra veckor innan stämman.

Nu är din motion färdig och nu återstår det roliga jobbet att arbeta för att få igenom din motion! För att den ska göra det behöver du stöd, så börja prata med folk som du känner (och inte känner) och förklara varför din fråga är viktig och varför din motion är så bra. Fortsätt att argumentera ända fram till när röstningen ska ske.

Du ökar också sannolikheten att få igenom din motion om du åker på mötet där röstningen ska ske (men det är inget måste att du gör det, de röstar om din motion ändå). På mötet kan du prata med just de människor som kommer att rösta och du har chans att övertyga dem om att din motion är bäst.

Det finns få sätt som är enklare att lyfta en fråga än att skriva en motion. Det viktigaste är inte att motionen går igenom och är perfekt skriven, utan att frågan får uppmärksamhet. Även om motionen avslås så leder den till att andra blir medvetna om just din fråga och att den börjar diskuteras.

Korta tips till dig som vill skriva en motion

  • Är distriktsstämman rätt arena för att ta upp frågan? Kontakta distriktstyrelsen och hör dig för om vad som är på gång inom det området.
  • Formulera ”att-satsen” i ditt yrkande som ett beslut och inte som en åsikt.
  • Utnyttja kansliet. De har stora kunskaper om scouting och vet hur man skriver så att många förstår.
  • Utnyttja tiden från det du har skickat in din motion tills att den ska röstas om. Prata med människor och övertyga dem om att de ska rösta på din motion!
  • Fundera på vilka kompromisser du kan tänka dig att göra på stämman, samt hur du vill arbeta vidare med frågan om motionen får avslag.
  • Kom ihåg att även om din motion inte bifalles så kommer frågan att ha fått mycket uppmärksamhet. Försök att utnyttja det.