Att skriva en motion

Att skriva en motion är ett sätt att påverka och innebär att man skriftligt lämnar ett förslag till ett årsmöte. Det är ett sätt att lyfta fram något som du vill förändra och det behöver inte vara särskilt svårt.

Idéer till förändring dyker ofta upp under diskussioner med andra och därifrån är vägen till stämman inte så lång. Gå gärna ihop några stycken och skriv ert förslag tillsammans.

När du skickar in en motion skickar du den till din distriktsstyrelse. Motionsstopp är fyra veckor före distriktsstämman.

Hur skriver jag en motion?

Alla medlemmar i distriktet kan skriva en motion till distriktstämman, men du kan också skriva en motion till din scoutkårs stämma eller till Scouternas stämma (Demokratijamboreen). Så här kan du skriva en motion:

1. Tänk efter vad det är du vill förändra

Vad är det du vill förändra och varför? Idén kan komma när du minst anar det, på ett vanligt veckomöte, på en hajk, ett läger…

2. Titta efter om det redan arbetas med det du vill förändra

Kanske är något redan på gång och om du är nöjd med arbetet behöver du inte motionera om det. Gör efterforskningar! Fråga runt! Kanske vet er scoutledare eller någon annan vad som händer inom det som ni vill förändra? Kanske är ett beslut redan fattat som innebär att er förändring är på gång? Titta gärna även i tidigare stämmors handlingar och se om din fråga redan har diskuterats. Då kan du komma på hur du kan lyfta diskussionen till en ny nivå så att förslaget kanske går igenom den här gången.

3. Lista ut var motionen hör hemma

Är stämman du har tänkt skicka motionen till verkligen rätt plats att föra upp frågan? Bör förändringen ske hos din scoutkår eller kanske hos riksorganisationen? Känner du dig osäker så fråga en scoutledare eller någon anställd på distriktet eller Scouterna. Tänk också på att olika möten har olika regler för när motioner senast ska vara inkomna.

4. Skriv bakgrunds- och framtidsfakta

Nästa steg är att skriva en beskrivande text till motionen. Du behöver förklara vad det är du vill förändra, hur situationen ser ut idag och vad det skulle innebära om din motion går igenom.

5. ”Att-satsen”

Det absolut viktigaste innehållet i en motion är ”att-satsen”. Det är den som är det verkliga yrkandet (förslaget) som det röstas om. Resten av texten i motionen är till för att förklara vad förslaget menar och skulle innebära.

”Att-satsen” ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt. Lägg gärna ner lite extra tid på att formulera ”att-satsen” tydligt så att en utomstående kan förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen.

6. Signera din motion

Hur du ska signera din motion beror på var du ska skicka in din motion. Olika möten kan ha olika regler. Till distriktstämman får alla medlemmar skicka in motioner. Skriv ditt för- och efternamn samt vilken kår du tillhör,  så kommer vi kunna se att du är medlem i en kår i rätt scoutdistrikt.

7. Låt någon läsa igenom din motion

Be gärna någon utomstående att läsa igenom din motion när du känner dig klar. Går den att förstå? Är det tydligt vad som ska beslutas om?

8. Skicka in din motion

När motionen är färdig skickar du in din motion till distriktstyrelsen eller till Scoutkanslietinfo@scoutkasliet.se så ser vi till att den kommer till rätt.

Sista dagen att skicka in motioner till distriktstämman är fyra veckor innan stämman.

Nu är din motion färdig och nu återstår det roliga jobbet att arbeta för att få igenom din motion! För att den ska göra det behöver du stöd, så börja prata med folk som du känner (och inte känner) och förklara varför din fråga är viktig och varför din motion är så bra. Fortsätt att argumentera ända fram till när röstningen ska ske.

Du ökar också sannolikheten att få igenom din motion om du deltar på stämman där röstningen ska ske (men det är inget måste att du gör det, de röstar om din motion ändå). På stämman kan du prata med just de människor som kommer att rösta och du har chans att övertyga dem om att din motion är bäst.

Det finns få sätt som är enklare att lyfta en fråga än att skriva en motion. Det viktigaste är inte att motionen går igenom och är perfekt skriven, utan att frågan får uppmärksamhet. Även om motionen avslås så leder den till att andra blir medvetna om just din fråga och att den börjar diskuteras.