Sedan urminnes tider har Vässarön varit fylld av legender, mystiska ting och magiska väsen. När Scouterna tog över Vässarö 1943 stängdes porten till det förflutna. Nästa sommar ska den åter öppnas. Kom och hjälp oss skriva ett nytt kapitel i historien om Vässarö.

Tiden är kommen – tillsammans ska vi avslöja Vässarös hemlighet.

logga

Om lägret

Lägrets program kommer att ramas in av lägertemat DEN HEMLIGHETSFULLA ÖN. Några ledtrådar kommer ni få redan under hösten och våren innan lägret tar sin början.

Tillsammans kommer vi att utforska flera länge glömda delar av Vässarös myter, legender och myllrande historia. Utöver en rad gemensamma tema-aktiviteter och Vässarös rika program, så kommer vi att ha en särskild dag för varje gren (åldersgrupp). Tanken är att ledarna för respektive gren och gärna också era utmanare, bemannar programmet för de yngre scouterna.

Då vi hoppas att ön kommer vara fylld till bredden, så ersätts den vanliga insamlingen av programönskemål med att Vässarö lägger schemat så att alla erbjuds möjlighet att gå Trapper-spår och utnyttja Fladans utbud. Ni tackar nej om ni har andra planer, så andra kårer kan få mer tid, exempelvis för att segla. Som vanligt bokas de delar av Vässarös program som brukar bokas på plats, när ni kommer ut till ön.

Lägerperioder

Vecka 31 & 32 (under två olika lägerveckor)

Läger 1: lördag den 29/7 till fredag den 4/8
Lägermaterial ska transporteras till ön 28/7 och hem från ön den 5/8.

Läger 2: söndag den 6/8 till lördag den 12/8
Lägermaterial ska transporteras till ön 5/8 och hem från ön 13/8.

Spårarprogram dag 2 till 5 respektive lägerperiod

Upptäckarnas alternativa lägerperiod är dag 2-7

Utskick till scoutkårer