Distriktsstyrelsen 2024

Du når hela styrelsen på styrelsen@sodertornscout.se
Du når ordföranden, vice ordföranden och ekonomiansvarig på ds@sodertornscout.se

Tobias Hallerby

Tobias Hallerby

Distriktsordförande
Viveca Ring

Viveca Ring

Vice ordförande
Göran Axelsson

Göran Axelsson

Ekonomiansvarig
David Lindberg

David Lindberg

Utbildningsansvarig
Martin Braxell

Martin Braxell

Ledamot
Lowe Westher

Lowe Westher

Ledamot
Nicole Gutierrez Alé

Nicole Gutierrez Alé

Ledamot
Eskil Lindahl,

Eskil Lindahl,

Ledamot

Valberedningen

Valberedningen 2024 består av: 

 • Daniel Smith, Huddinge Scoutkår (sammankallande, omval 1 år)
 • Leo Trygg, Vendelsö Scoutkår (omval)
 • Adam Hall, Vendelsö Scoutkår (nyval)
 • Magda Abrahamsson, Mariekäll Scoutkår (nyval)

Affisch för utskrift och uppsättning i scoutlokalen

Valberedningen – poster >> 

Skriv ut denna affisch och sätt upp i scoutlokalen – så att information om distriktets valberedning sprids.

Nominera till nästa distriktsstyrelse eller förtroendeposter! 

Känner du någon som brinner för tävlingar, kurser eller något annat inom distriktet? Är du en person som vill jobba med verksamhetsutveckling eller personal- och ekonomifrågor? Skicka in din kandidatur eller nominera någon annan genom att skicka ett mail till valberedningen.

När du nominerar uppge:

  • Namn på den du nominerar
  • Scoutkår
  • Telefonnummer (mobil/hem)
  • E-postadress
  • En kort beskrivning över varför den nominerade skulle passa i nästa års styrelse
  • Vem du är som nominerar
  • Dina kontaktuppgifter (om vi vill ställa några frågor)

Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorerna 2024 är:

Leif Åkerlöf, Huddinge Scoutkår (omval verksamhetsrevisor)
Ola Vinberg, Saltsjöbadens Scoutkår (verksamhetsrevisorssuppleant, omval)
Leif Nilsson, Handenrevisorerna (omval auktoriserad revisor)

Uppdrag:

Verksamhetsrevisorernas uppdrag är att hålla koll på att distriktsstyrelsen följer den verksamhetsplan och budget som det beslutats om på distriktsstämman.

Ekonomiskt stöd för kurser och utbildningar

Distriktet har två huvudsakliga sätt för att hjälpa till med kostnader för kurser och utbildningar

 • Enligt stämmobeslut tar distriktet kostnaderna för alla deltagaravgifter för Södertörns scouter när de går kurser eller deltar i arrangemang inom Scouternas Folkhögskolas ledarskapsö och intresseskär.
 • Man kan dessutom söka stipendier för andra kurser,  utbildningar eller arrangemang som man vill genomföra.

Instruktion rapportering av utbildningar & kurser vid Scouternas Folkhögskolas ledarskapsö och intressekärr

När ni skickar in rapporteringen så ska ni skicka in:

 • Excelfilen “Rapportering av utbildningar & kurser” som ni döper till kårnamn och datum.
 • Kopior på fakturorna för varje enskild utbildning markerad med numret från aktuell rad i excel filen.
 • Bankutdrag som visar att fakturan är betald markerad med numret från aktuell rad i excel filen.

Rapporteringen för 2023 vill vi få in ​senast 2023-12-10.
Rapporteringen ska skickas in till distriktsstyrelsen via post eller e-post.

E-post:
ekonomi@sodertornscout.se

Postadress:
Södertörns Scoutdistrikt / Scoutkansliet
Fridhemsgatan 8

112 40 Stockholm

instruktion rapportering av utbildningar kurser 2023 >>

Kriterier

 • För att innefattas av detta beslut ska man varit/vara medlem i Södertörns Scoutdistrikt när man gick/går kursen.
 • Södertörns Scoutdistrikt kommer bara stå för kostnaden som folkhögskolan har fakturerat. Reseavgifter eller andra kostnader som funnits i samband med kursen men som inte har varit inkluderade i folkhögskolans avgift kommer inte ersättas.
 • Vi kommer inte ersätta deltagaravgifter där personer inte har närvarat men ändå fått betala p.g.a. exempelvis sen avanmälan.
 • Vi kommer inte acceptera att varje enskild person skickar in denna rapportering utan förväntar oss att scoutkårerna sköter detta åt sina medlemmar.