Rover AU:t i Stockholmsregionen

Vilka är vi? 

Vi är ett arbetsutskott utsedda av REGSTO en grupp som
jobbar med samarbetet i region Stockholm. Vi jobbar med
att arrangera arrangemang eller så kallade “Arr”. Vi fokuserar på just
Rover-åldern (18-25). Genom våra arrangemang skapar vi en möjlighet för
Rovers att hitta aktiva roverlag så att Rovers kan förbli aktiva Rovers.
Brist på aktivitet ska inte vara en anledning till slutande i scouterna.

Vilka arbetar vi för?

Vi arbetar ideellt för Stockholms-Regionen som består av fyra distrikt.
Vi bjuder in Rovers i regionen till våra arrangemang, så vi jobbar för både
regionen och scouten.

Scouternas organisation

Det är vi som är Stockholmsregionens RSCAU

Adam Hall
Alexandra Röckner 
Emrik Källgren
Joel Sjögren
Josefine Ajdert
Leo Trygg
Lowe Westher 

På gång

Jagarr: 27 april
anmälan: senast 22 april
Anmäl dig till Jagarr här>>

Roverforum: 24-26 maj
Anmäl dig till Roverforum här>>

Midsommar på Vässarö 

Mer info kommer! Gå med i våran Discord: https://discord.gg/kAC4qdTAVC

PaddlArr: 7-8 september

Mer info kommer! Gå med i våran Discord: https://discord.gg/kAC4qdTAVC

Ting: 18-20 oktober

Mer info kommer! Gå med i våran Discord: https://discord.gg/kAC4qdTAVC

Vad gör vi?

Vi arrangerar flera olika arrangemang.
Vi har ett arrangemang som återkommer varje verksamhetsår, det är Ting.
Verksamhetsår 2024 så har vi planerat att ha 6st olika arrangemang:
Lekarr, BiljArrd, JagArr, Rover Forum, PaddlArr och Ting.

Ting

Ting är ett arrangemang som återkommer varje år. Ett ting är som en stämma, eller ett årsmöte. Man har ofta ett arr runt omkring det, men själva årsmötet är alltid gratis, det är på det mötet som vi beslutar om det kommande verksamhetsåret, allt från motioner, propositioner och vilka som kommer sitta i det kommande AU:t.

Vem som helst kan sitta i AU:t så länge man blir inröstad under Tinget. Det senaste protokollet från FantasTing 2023: Protokoll Ting 2023

Märken

Vi vet ju att alla gillar märken, så vi försöker ha märken till alla arrangemang,
och vi har ett universellt märke också. Så tanken är att man har årsmärket högst upp,
sedan har man arrangemangsmärkerna under,
och till sist så har man ett triangel-märke längst ner som är Tinget.


Hur når man oss?

Man kan kontakta oss via mejl, Instagram & Discorden.
Vi har en mejl som är: rscau.regionsthlm@gmail.com

Vår discord är
https://discord.gg/kAC4qdTAVC, och vår Instagram är enligt bild —>

Ses på nästa arr! 
Med vänliga hälsningar Rover AU:t

RSCAU Instagram

Mötesprotokoll

Titel

  Protokoll från möten med RSCAU

  Titel

   FRÅGOR

   Mejl: rscau.regionsthlm@gmail.com

   INSTAGRAM

   https://www.instagram.com/rscau_sthlmsregionen/

   DISCORD

   https://discord.gg/kAC4qdTAVC