Välkommen på distriktsstämma!

Datum: söndag den 22 oktober 2023
Tid: kl. 15.00
Plats: Waxholms scoutkår, församlingshemmet i Waxholm. Med möjlighet att delta digitalt via zoom. Vi ser gärna att så många som möjligt deltar på plats
Anmälan: senast söndag den 15 oktober här >>
Sista datum för att skicka in motioner: den 21 september
Röstning kommer att ske i VoteIt. Du behöver ha tillgång till dator eller smartphone oavsett hur du deltar, så att du kan vara med i omröstningarna. Handlingar till stämman kommer att skickas ut till kårerna och läggas här senast 28 september.

Eftersom vi är en barn- och ungdomsorganisations ser vi gärna att fler unga finns representerade på stämman. Informera era unga scouter om stämman, vår demokratiska process och uppmuntra dem att vara med och påverka!

Antal ombud per scoutkår

Varje scoutkår med minst fem medlemmar yngre än 26 år får skicka 3 ombud till distriktsstämman. Utöver detta får varje kår skicka ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio.

Det medlemsantal som avses är kårens medlemmar 31 december året före stämman. Kårer med noll mandat har inte minst fem medlemmar under 26 år, har inte antagit några stadgar, eller har startat under året.

Till ordinarie distriktsstämma

Motion till distriktsstämman

Varje medlem i distriktet har rätt att skicka in motioner till distriktsstämman.
Skicka din motion med e-post till dsroslagen@scoutkansliet.se

Om du vill ha hjälp med att skriva eller formulera din motion, så finns exempel på hur man skriver och förklaringar om vad en motion är här >>

Kandidera eller nominera till nästa distriktsstyrelse!

Är du eller någon du känner intresserad av att vara en del av distriktets styrelse? Vill du vara en av dem som ser till så att distriktet blir den gemensamma mötesplatsen kårerna längtar efter? Brinner du för kurser, att nätverka och skapa plattformar för andra att träffas, eller vill du vara aktiv i verksamhetsutveckling och ekonomifrågor, eller något annat av allt det fantastiska vi gör tillsammans i distriktet?

Då ska du skicka in en nominering till roslagensval@scoutkansliet.se