Distriktsstämma Roslagen

Samtliga medlemmar i Roslagens scoutdistrikt välkomnas till:

Roslagens ekonomiska distriktsstämma
& Kårträffs-middag

Onsdagen 24 april 2019 kl. 18.30
med påföljande middag till 21. 


Vallentuna scoutkår
Parkvägen, Vallentuna IP, Vallentuna

Nu går vi igenom föregående års verksamhet, godkänner räkenskaperna
och ger styrelsen ansvarsfrihet!


———————————————-

Program

18.30- 18.40 Välkommen & Inledning av kvällen med pratiska instruktioner/agenda

18.45 -19.15 Stämman startar (se föredragningslista längre ner)
19.15 – 20.00 Middag
20.00 -20.15 Fredrik Thunberg, Utvecklingskonsulent, presenterar ”Scouternas strategi- och klimatarbete som vi alla kan arbeta med – konkret o roligt!”

20.15-21.00 Kårträff och mingel

Efter den ekonomiska stämman kommer vi att ha en kårträffs-middag där kårerna får en chans att mötas över kårgränserna och umgås och diskutera aktuella saker. Distriktsstyrelsen kommer att finnas på plats för att svara på frågor osv.

Till middagen inbjuds samtliga kårordföranden och vice kårordföranden samt stämmans delegater och funktionärer. Anmälan är obligatorisk.

Kom gärna med förslag på saker som ni vill att vi tar upp under kårträffen.
Kontakta styrelsen på dsroslagen@scoutkansliet.se

Anmälan:

Anmäl er till stämma & kårträffs-middag på roslagen@scoutkansliet.se
(Namn, kår och ev. specialkost)

Kårer och antal ombud

Kår Antal medlemmar Antal ombud
Byängskåren KM Täby 6 0
Danderyds sjöscoutkår 259 8
Djursholms scoutkår 135 5
Ekebyholms scoutkår 12 3
Hallstaviks scoutkår 37 3
Husarö sjöscoutkår 99 4
Lidingö-Bodal sjöscoutkår 163 6
Lidingö-Brevik sjöscoutkår 246 7
Lohärads scoutkår 29 3
Norra Lidingö sjöscoutkår 200 6
Norrtälje Malsta scoutkår 70 4
Norrtälje sjöscoutkår 112 5
Näsby Parks scoutkår 100 4
Rimbo scoutkår 10 0
Roslags Näsby scoutkår 199 6
Stocksunds scoutkår 31 3
Täby kyrkby scoutkår 189 6
Vallentuna scoutkår 182 6
Waxholms scoutkår 129 5
Viggbyholms sjöscoutkår 166 6
Österåkers scoutkår 255 8
Östhammar sjöscoutkår 93 4
Antalet ombud är baserat på bekräftade medlemmar i Scoutnet
31 december 2018.

Föredragningslista för stämman

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Godkännande av dagordning/föredragslista
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Justering av röstlängden
 7. Fråga om stämman är behörigen sammankallad
 8. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2018
 9. Föredragande och godkännande av resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelse för 2018
 10. Fråga om fastställande av balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för 2018 års förvaltning
 11. Beslut om distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Avslutning