Hedra bortgångna ledare och eldsjälar på Scouternas julotta

 

Som en del av Gudstjänsten hedrar vi minnet av personen, genom en tyst minut, samt läser upp namn, ålder och kår.

 

Varje kår rapporterar in namn till info@scoutkansliet.se

 

Hedra bortgånga eldsjälar